6/01/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Toekennen economische toelage Covid19
2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - december 2020
4. kennisname gasboetes
7. Vaststellen kandidatenlijst stafcoördinator lokaal mondiaal beleid (B1-B3)
8. Opstarten selectieprocedure voor administratief-technisch medewerker (C1-C3)
9. Tijdelijke aanstelling medewerker groen en milieu (E1-E3)
10. Vaststellen kandidatenlijst elektricien (D1-D3)
11. Tijdelijke aanstelling administratief medewerker bibliotheek (C1-C3)
12. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - december 2020
13. Uitbetalen verlof wegens ziekte, volledige afwezigheid of verminderde prestaties bij contractueel personeel
14. Afrekening sociaal voordeel middagtoezicht schooljaar 2018-2019
15. Sociaal voordeel middagtoezicht: toekennen voorschot schooljaar 2020-2021
16. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanvraag ontslag leerkracht na vaste benoeming
17. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
18. Huwelijken en jubilea - week 02
19. Kerstkindjes 2020
20. Huisnummers bouwdossiers december2020
21. Huisnummer Stormestraat
22. Weigering huisvestingspremie: W21/1/001
23. Weigering huisvestingspremie: W21/1/002
24. Weigering huisvestingspremie: W21/1/003
25. Advies omgevingsvergunning procedure laatste aanleg: Verheye Wesley Irmer Kimberley (OMV/2020/00277)
26. Advies omgevingsvergunning procedure laatste aanleg: Fremato Group nv (OMV/2020/00203 - 1742N1)
27. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Van-O-Bel nv (0122N2)
28. Omgevingsvergunning: RAPPÉ Joost - WAELKENS Anneleen (OMV/2020/00507)
29. Omgevingsvergunning: DEBLAERE Wim (OMV/2020/00499)
30. Omgevingsvergunning: DESMET Bart - SIMOENS Katrien (OMV/2020/00492)
31. Omgevingsvergunning: DE BLOCK Olivier - KOLLMORGEN Nadine (OMV/2020/00457)
33. Ter kennisgeving: beroep deputatie Fidebo nv Defrabo bvba (OMV/2020/00244)
34. Ter kennisgeving: beroep deputatie - Bertolozzi David Kint An (OMV/2020/00245)
35. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
36. cameraborden Imog
37. Kennisname beslissing FANC
38. Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: verbinding Pontstraat - Trakel
39. herstellen van het verkeersplateau in de Schoendalestraat: gunning
40. (her)Aanleg kunstgrasvelden en herinrichten omgeving openluchtcentra :vs2
41. Poort tot de hippodroom : kennisname toewijzing
42. Goedkeuren innames openbaar domein
43. Hernieuwbouw Pandcomplex, aansluitingen HS cabine: voorstel goedkeuren offerten
44. Stadhuis, interne verhuis, verbinding serverlokalen: voorstel goedkeuren toewijzing
45. Uitzondering FitStudio Desselgem
46. Controle huuroverdracht koetshuis
47. Huur koetshuis: annulatie Edward Omey (2021)
48. Huur koetshuis (2021)
49. Rommelmarkt
50. Boek Rennersfamilie De Munster
51. Doortocht Leeuwenrit
52. Geocaching
53. Strapdag VBS H. Hartcollege Gaverke
54. Muziekvergunning: Professionele livestream in jeugdhuis Jakkedoe
55. persberichten (tweets, facebook, ...)
56. Uitbouw communicatiedienst
57. Bestickering ramen nieuwe bureaus publieke relaties
58. Maandelijkse persconferenties 2021
59. Nieuwe DRK-overeenkomst
60. deelname Waregembon
61. Fietsevenement 'Kwaremont-Belisol Classic' met doortocht door Waregem
62. Goedkeuring Red Courts
63. toekenning werkingssubsidie Noord-Zuidorganisaties
Begin pagina