3/02/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
2. Roerende voorheffing op concessie Stad Waregem - Baron Casier BVBA - Gaverhopke GCV
3. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
4. renovatie pand opname lening
5. Retributies HVZ Fluvia
6. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - januari 2021
B1 terugbetaling gewaarborgde lening sv Zulte Waregem
7. Aankoop informaticamateriaal voor diverse diensten afroep S-P1-14
8. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
9. Goedkeuren factuur overname meubilair en noodgenerator PZ Mira
10. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
11. Cobra: plugin Cevi digitaal ondertekenen
12. Voorwaarden recht van opstal Regenboogstadion
13. Aanvraag gebruik zaal Jeugdcentrum door Ten Anker
14. Voorstel plaatsing pakjesautomaat Bpost
15. Verkoop strook grond Sprietestraat, 8792 Waregem
B2 Regenboogpark
16. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal stafmedewerker omgeving-vergunningen (B1-B3)
17. Aanstelling stafmedewerker omgeving - vergunningen (B1-B3)
18. Vaststellen kandidatenlijst administratief-technisch medewerker (C1-C3)
19. Administratief personeel: aanvraag ontslag medewerker
20. In disponibiliteit stellen wegens ziekte
21. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal technieker elektricien (D1-D3)
22. Aanstelling technieker elektricien (D1-D3)
23. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal medewerker onderhoud (E1-E3)
24. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis
25. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: verder aanstellen tijdelijke leerkrachten katholieke godsdienst
26. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanvraag ontslag wegens rustpensioen
27. Kennisname verslag managementteam
28. kennis nemen verslagen systeemgroep
29. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
30. Huwelijken en jubilea - week 06
31. Verkoop rookmelders: zolang de voorraad strekt
37. Huisnummers bouwdossiers januari 2021
38. Samenwerkingsovereenkomst IGS Beter Wonen en Energiehuis Warmer Wonen voor wat betreft het uitvoeren van een laagdrempelig energieloket
39. Attest tot grondverkoop: Fam. Vanhoutte - Vanackere (V/972/3)
40. Intrekking weigering huisvestingspremie W21/1/002
41. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Fremato Group nv (OMV/2021/00033)
42. Omgevingsvergunning: LAMPOLE Claude - ARCHIE Fiene (OMV/2020/00452)
43. Omgevingsvergunning: Kinesitherapie Desimpelaere Angela bvba (OMV/2020/00525)
44. Omgevingsvergunning: Publilux nv (OMV/2020/00512)
45. Omgevingsvergunning: De Vriese Projects bvba (OMV/2020/00459)
46. Omgevingsvergunning: PLAMONT Vincent (OMV/2021/00027)
47. Omgevingsvergunning: BRUYNOOGHE Kinsey (OMV/2021/00032)
48. Omgevingsvergunning: VANDEKERCKHOVE Dominique - CLOET Carmen (OMV/2020/00503)
49. Omgevingsvergunning: ROOSE Florence (OMV/2020/00551)
50. Omgevingsvergunning: DEPOORTERE Dominiek (OMV/2020/00564)
51. Omgevingsvergunning: VANDENBERGHE Nic (OMV/2021/00011)
52. Omgevingsvergunning: Tack Gebroeders bvba (OMV/2020/00303)
54. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning TaVas nv (OMV/2020/00320 - 2420N1)
55. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
56. project peukenafval
57. Maatregelen vogelgriep
58. voorzitter minaraad
59. onderhouds- en herstellingswerken aan wegen 2021: bijvoegen aannemer aan lijst aan te schrijven aannemers
60. Fonteinen Zuidboulevard: offerte Aquafontal
61. Plaatsen grachtelementen en vernieuwen betonbaan in Leemputstraat: VS 1(eindstaat)
62. Nutsleidingen: Proximus: aanleg glasvezel
63. Goedkeuren innames openbaar domein
64. Keukeldam 34 - inname openbaar domein
65. CM- aanvraag kortparkeerplaatsen en parkeerplaatsen personen met een handicap.
66. Stadhuis, esplanade, herlocalisatie AED-toestel: inname standpunt
67. Stedelijke Werkplaats, saneringen, bodemsaneringsdeskundige type II: voorstel goedkeuren ereloonnota 02
68. Stedelijke Werkplaats, saneringen, verdere opvolging: inname standpunt
69. Bibliotheek Sint-Eloois-Vijve, verplaatsen banner: voorstel goedkeuren aanpak
70. Openluchtcentrum Sint-Eloois-Vijve, kleedkamers, vernieuwen sanitaire leidingen en douches: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers
71. Stedelijke Basisschool Desselgem, vervangen zonwering: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers
72. Kunstwerken Joe Van Rossem
73. Huur koetshuis (2022)
74. Huur koetshuis (2022)
75. Huur koetshuis: annulatie Stephane Wante (2021)
B3 Herlocalisatie De Vierschaere
77. engagementen evenementen
78. Het Gouden Ei
79. Geen organisatie van Zomerbar 2021 in Sint-Eloois-Vijve
80. Spandoek BK
81. persberichten (tweets, facebook, ...)
82. Perswand
83. Radio Warmegem: programma
84. Site Boogschutters: toekomstvisie
85. Dossier sportieve omgeving
86. Thraso coronaproof activiteit
87. Aangepaste werking Techniekacademie
B4 kindvriendelijk sociaal huisvestingsdossier
Begin pagina