17/02/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. goedkeuren lidgeld 2021 Onderwijssecretariaat Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (OVSG)
2. goedkeuren lidgeld 2021 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG)
3. goedkeuren lidmaatschapsbijdrage 2021 Bataljong vzw
4. goedkeuren bijdrage 2021 Vereniging Voor Openbaar Groen
5. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
6. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
7. renovatie pand – opname lening
9. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op inname openbaar domein: 4e kwartaal 2020
10. Belasting op inname openbaar domein : vestigen aanslag van ambtswege – 2020
11. kennisname gasboetes
12. Goedkeuring project vernieuwing geïntegreerde serverinfrastructuur en bijhorende software voor stad en OCMW (GR 02/03/2021)
13. Openen offerten
14. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
15. Huur podia + toebehoren diverse evenementen 2021 – goedkeuring principe, plaatsingsprocedure en aan te schrijven firma’s
16. Aankoop van informaticamateriaal diverse diensten – goedkeuring afroep S-P2-03
17. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
18. Verkoop onroerende goederen site Nieuwstraat, 8792 Waregem (GR 02/03/2021)
19. Aanvraag standplaats voor verkoop van vis thv Kerkplein te Sint-Eloois-Vijve
20. Aanvraag recht van doorgang vanaf Henri Lebbestraat 29 naar parking Expo
21. Opzeg huurovereenkomst woning Koekoekstraat 30, 8793 Waregem
22. Aanvraag plaatsing terras thv parkeerplaatsen Sint-Eloois-plein
23. Concessieovereenkomst cafetaria/zaal sporthal Desselgem - toewijzing
25. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen
26. Wijziging aanpak selectieprocedure administratief-technisch medewerker
27. Administratief personeel: aanvraag ontslag
28. Vacantverklaring stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur (B1-B3)
29. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle
30. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud Desselgem
31. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle
32. Aanvraag vorming/studiedagen
33. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanvraag verlenging verlof en verlenging vervanging
34. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: tijdelijk onderwijs aan huis
35. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: verder beroep doen op een tijdelijke zorgcoördinator in de stedelijke basisschool Beveren-Leie
36. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: tijdelijk aanstellen vervanger leerkracht lichamelijke opvoeding
37. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
38. Stedelijke kunstacademie: verder aanstellen vervanger vestigingsverantwoordelijk afdeling Sint-Eloois-Vijve en administratief medewerker
39. definitieve agenda gemeenteraad 2 maart 2021
40. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
41. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
42. Cevi WebBV: nieuwe module Beleidsinformatie
43. Officiële bevolkingscijfers 01.01.2021
44. Huwelijken en jubilea - week 08
46. Ter bespreking: gevels Posterijtje
47. Ter kennisgeving: voortgangstoets BSO
48. Ter kennisgeving: openbaar onderzoek RUP 24.1 Planologische attesten
50. Weigering aanvraag omgevingsproject: OCKIER Isabelle (OMV/2020/00496)
51. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2021/00054)
52. Omgevingsvergunning: CHIQUER Ahmed (OMV/2020/00522)
53. Omgevingsvergunning: BULTYNCK Fabienne (OMV/2020/00471)
54. Omgevingsvergunning: CHRISTIAENS Jenco - DECOENE Emilie (OMV/2020/00460)
55. Omgevingsvergunning: DELEERSNYDER bvba (OMV/2020/00461)
56. Omgevingsvergunning: Feys - Viaene bvba (OMV/2020/00425)
57. Omgevingsvergunning: Apotheek Pia Desmet bvba (OMV/2020/00465)
58. Omgevingsvergunning: Industrieveren Noel Algoet bvba (OMV/2020/00506)
59. Omgevingsvergunning: VANDENBROEKE Frederik (OMV/2021/00023)
60. Omgevingsvergunning: VAN DE CAUTER Luc - FEYS Isabelle (OMV/2021/00013)
61. Omgevingsvergunning: DEDEYNE PROJECTS nv (OMV/2021/00024)
62. Omgevingsvergunning: DECLERCQ STORTBETON nv (OMV/2021/00028)
63. Omgevingsvergunning: EECKHOUT Bryni (OMV/2020/00468)
64. Omgevingsvergunning: Begrafenissen Messiaen bv (OMV/2020/00447 - 1732N1)
65. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Van-O-Bel nv (0122N2)
66. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Stad Waregem (OMV/2020/00348)
67. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
68. Kennisname beslissing FANC
69. Earth Hour: doven verlichting
70. Plaatsen grachtelementen en vernieuwen betonbaan in de Leemputstraat: minwaarde rijke beton
71. Herstellen betonvakken 2020:VS1
72. Nutsleidingen:aanvraagvergunningen
73. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic op vrijdag 26 maart 2021
74. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op woensdag 31 maart 2021
75. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van een oliebollenkraam op de parking van de kerk te Desselgem op 21 februari 2021
76. Goedkeuren innames openbaar domein
77. Parkeren Grote Heerweg
78. Stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve, hernieuwbouw klaslokalen: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt
79. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, herstelling betonconstructie: openen offerten
80. Stedelijke basisschool Torenhof, vernieuwen stookplaats kelder: openen offerten
81. Pandcomplex, hernieuwbouw, ruimten archief: voorstel goedkeuren aanpak
82. ’t Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02
83. Vergunning doortocht E3 Saxo Bank Classic
84. Vergunning wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen - heren
85. Vergunning wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen - dames
86. Veiligheidsdocument vaccinatiecentrum Waregem
87. Standpunt klasbezoeken bibliotheek
88. Huur koetshuis (2022)
89. Goedkeuren uitgaven Expo Braeckman, Fieret, Kooiker, Strba
90. Week van het fietsen, alles op wieltjes Verkeersweek lager GVB Duizendpluspoot
91. Verkeersweek kleuter GVB duizendpluspoot
92. Verkeersdag door Torenhofschool
93. Wandeltochten nav Vlaanderen wandelt lokaal
94. beurtrol catering vaccinatiecentrum
95. Muziekvergunning: Exodus 6de leerjaar duizendpluspoot
96. Muziekvergunning: Iedereen kampioen door vzw Waregemse Gordel
97. persberichten (tweets, facebook, ...)
98. bijkomende communicatie ikv vaccinatie
99. deelname Waregembon
100. Wielerwedstrijd PK Junioren Waregem
101. Wielerwedstrijd Juniors feestcomité Drogenboom
102. Factuur gebruik sportzaal Guido Gezelleschool
103. Logistieke ondersteuning jeugdverenigingen in coronatijd
Begin pagina