3/03/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Eénmaking boekhoudmodule Mercurius Expert voor Stad en OCMW door Cipal Schaubroeck
2. goedkeuren bijdrage 2021 werkingskosten Leiedal
3. Reprografie: bibliotheek, stadhuis en scholen - aangifte 2021
4. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem
5. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
6. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
7. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - februari 2021
8. Kennisname aangepaste timing investeringstoelages kerkfabrieken Waregem
9. Goedkeuren werkwijze prijsvraag en ontwerp samenwerkingsovereenkomst occasionele gezamenlijke opdracht diverse verzekeringsovereenkomsten
10. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
11. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
12. Inrichting 't Kelderke - principe
13. Inname openbaar domein, Kouters, 8791 Waregem
14. Aanvraag plaatsing afvalcontainer op het openbaar domein
15. Huldiging gepensioneerden
16. Toekenning dienstvrijstelling voor coronavaccin
17. Opzeggen startbaanovereenkomst jeugddienst
18. Samenstelling selectiecommissies lopende procedures
21. Tijdelijke aanstelling administratief medewerker cultuur (C1-C3)
22. Aanvraag vorming/studiedagen
23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen vrijwilliger
24. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. titularis met moederschapsrust
25. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht katholieke godsdienst
26. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. titularis met moederschapsrust
27. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
28. Regionaal Relanceplan Zuid West-Vlaanderen (hernemen punt CBS 24/02/21)
30. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
31. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
32. Aanbod schilderij Roger De Backer
33. Erfgoeddag 2021: aangepast programma
34. Huwelijken en jubilea - week 10
35. goedkeuren aanleg nieuwe wegenis - omgevingsaanvraag V/3034/1 - Bilkhagelaan
36. Huisnummers bouwdossiers februari 2021
37. Weigering huisvestingspremie: W/21/1/005
38. Weigering huisvestingspremie: W21/1/004
39. Omgevingsvergunning: ALGOET Niels (OMV/2020/00535)
40. Omgevingsvergunning: OZNUR Selek (OMV/2020/00490)
41. Omgevingsvergunning: Durabrik Bouwbedrijven nv (OMV/2020/00531)
42. Omgevingsvergunning: VAN BRAEKEL Samuel (OMV/2020/00538)
43. Omgevingsvergunning: VANDERHAUWAERT Rik - POLFLIET Veerle (OMV/2020/00544)
44. Omgevingsvergunning: VERMEULEN Klaas - DE BRUYCKER Kimberly (OMV/2020/00550)
45. Omgevingsvergunning: Waregems Posterijtje bv (OMV/2020/00517 - 1166N1)
46. Omgevingsvergunning: HEIMAT bv (OMV/2020/00449 - 2460N1)
47. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2020/00549 - 2462N1)
49. Ter kennisgeving: beslissing deputatie procedure laatste aanleg - VERHEYE Wesley
50. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
51. Openstellen bufferbekkens
52. Earth Hour: doven verlichting
53. Verslag overleg groen en milieu
54. Afsluiting SBS Beveren-Leie:herneming
55. Vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame markeringen 2021:goedkeuren lastvoorwaarden en lijst aan te schrijven aannemers
56. Omgevingswerken site scouts en rugby:kennisname ambtshalve maatregel
57. Afvoer gestapelde grond van de stedelijke werkplaats:goedkeuren offerte
58. Onderhoudscontract voor de fonteinen Zuidboulevard:2021-2024:goedkeuren offerte
59. Nutsleidingen: goedkeuren aanvraagvergunningen
B1 Fonteinen Zuidboulevard
60. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Uit de Kast - Closet Sale van JH Jakkedoe voor een parkeerverbod op de parking van SBS Desselgem op zaterdag 10 april 2021
61. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een tonnagebeperking in de Bilkhage.
62. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van plaatselijk verkeer in de Hongerstraat
63. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende vrije rechtsaf voor fietsers op sommige kruispunten met verkeerslichten
64. Goedkeuren innames openbaar domein
65. Herinrichting Hazepad
66. Nieuwe haltenamen bushaltes
67. ít Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03
68. Goedkeuren prijzen boekenverkoop Be-Part
69. Ontwikkeling alternatief buitenprogramma (vanaf 1 mei)
70. resultaat marktverkenning site Beaulieu
71. Tournee Congé 2021 als voortraject Waregem Koerse Feesten
72. Video opname eindwerk Kunsthumaniora
73. Kerstman voor Het huis van de kerstman - eindejaar 2021
74. Muziekvergunning: Uit de kast - Closet sale
75. persberichten (tweets, facebook, ...)
76. Bepalen verder gebruik affichekasten en aanplakzuilen
77. Overzicht hippische activiteiten en gevraagde toelagen
78. Herinrichting terrassen achter markt
Begin pagina