10/03/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
2. toelage Wagso in kader van renovatie het Pand
3. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
5. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
6. Bijkomende kosten wifi-apparatuur kunstacademie - afroep S-BR-P10-01
7. Aankoop informaticamateriaal voor diverse diensten afroep S-P1-15
8. Overname afgedankte zitmaaiers
9. Wijziging opdracht ruitenwas stadhuis
10. Aanvraag plaatsing geautomatiseerd batterijstation voor elektrische wagens op het openbaar domein
11. Aanvraag terras voor Barista Kaffée Beans
12. Aanvraag behoud uitbreiding terras thv Boothuis
13. Gratis grondafstand ontsluiting gronden Baneik + voetweg 34, 8792 Waregem - metingsplan
14. Tijdelijke aanstelling administratief medewerker burgerzaken (C1-C3)
16. Vaststellen kandidatenlijst stafmedewerker personeelsbeheer (B1-B3)
17. Vaststellen kandidatenlijst stafmedewerker personeel en HR (B1-B3)
18. Vaststellen kandidatenlijst stafcoördinator communicatie (B1-B3)
19. Tijdelijke aanstelling administratief assistent mobiliteit
22. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - februari 2021
23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanvraag verlenging verlof en verlenging vervanging - wijziging
24. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: wijzigen vaste benoeming
25. Stedelijk kunstonderwijs: overeenkomsten leren in alternatieve leercontext
26. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: wijzigen verlof leerkracht
27. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: wijzigen aanstelling leerkracht en bijkomende aanstelling
28. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: kennis nemen en bekrachtigen beslissing college van burgemeester en schepenen Dentergem - vervanging vestigingsverantwoordelijke
29. WOW project: fietsverkeer personeelsleden
30. overleg Fluvius
31. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
32. Huwelijken en jubilea - week 11
33. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies februari 2021
34. Attest tot grondverkoop: VAN DE VEN Jan - DEMEULEMEESTER Isabel & Patricia (V/480/8)
35. Ter goedkeuring: lokale woontoets sociale huisvestingsproject 'masterplan Dompelpark - fase 1'
36. Omgevingsvergunning: FirstClass bv (OMV/2020/00541)
37. Omgevingsvergunning: MISSIAEN José (OMV/2021/00047)
38. Omgevingsvergunning: VANDOORNE Jonathan (OMV/2021/00048)
39. Omgevingsvergunning: VANDENBERGHE Nic (OMV/2021/00008)
40. Omgevingsvergunning: BETTENS Kristof - VERSCHUEREN An (OMV/2021/00038)
41. Omgevingsvergunning: VAN DER PERRE David - WOSTYN Griet (OMV/2021/00029)
42. Omgevingsvergunning: DEGEZELLE Xavier (OMV/2021/00058)
43. Omgevingsvergunning: CALLENS Anthony (OMV/2021/00003)
44. Omgevingsvergunning: VUYLSTEKE Femke (OMV/2020/00568)
45. Omgevingsvergunning: IMMO ROGIERS nv (OMV/2020/00524)
46. Omgevingsvergunning: VAN DE VELDE Jurgen - DELESIE Julie (OMV/2020/00514)
47. Omgevingsvergunning: NIEZEL bvba (OMV/2020/00476)
48. Omgevingsvergunning: FEYS Filip (OMV/2020/00470)
49. Omgevingsvergunning: EURIMCO nv (OMV/2020/00426)
50. Omgevingsvergunning: DE BUCK Steven (OMV/2021/00021)
51. Omgevingsvergunning: VERCOUTER Uwe - SCHOONBAERT Marlies (OMV/2021/00025)
52. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
53. campagne Imog 30% minder
54. reservatiesoftware recyclageparken
55. Aanpassing reglement tegeltuintjes
B1 mensenrechtenboom
56. aanleg uitwijkstroken in de Caseelstraat, Waregem: openen offertes
57. onderhouds- en herstellingswerken aan wegen 2021: openen offertes
58. Heraanleg Molenstraat:goedkeuren voorontwerp+raming
59. Weg- rioleringswerken- en omgevingswerken Project Hof Ter Waaien, Waregem, fase I:VS 1
60. weg-en rioleringswerken Molenstraat:ereloonnota 1
61. Haalbaarheidsstudie herinrichting bedrijventerrein Schoendale:ereloon
62. Onderhoud hydranten:beperkte controle: VS 1
63. Nutsleidingen:aanvraagvergunningen
64. Occasionele politieverordening naar aanleiding van extra maatregelen voor de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op woensdag 31 maart 2021
65. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een parkeerverbod in de Koningin Fabiolalaan
66. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het parkeren op de het voetpad in de Albrecht Rodenbachwijk
67. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een parkeerverbod in de Herlaarstraat
68. Goedkeuren innames openbaar domein
69. Stedelijke basisschool Desselgem, vervangen zonwering: openen offerten
70. Openluchtcentrum Sint-Eloois-Vijve, vernieuwen leidingen en douches: openen offerten
71. Stedelijke basisschool Torenhof, vernieuwen stookplaats kelder: voorstel goedkeuren toewijzing
72. Diverse sites, groenonderhoud: voorstel goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers
73. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, herstel betonconstructie: voorstel goedkeuren toewijzing
74. Visvijvers Desselgem, slopen gebouwen: voorstel goedkeuren toewijzing
75. Contracten keuringen gebouwen, machines en werktuigen: voorstel goedkeuren aangepaste lijst
76. Kunstwerken Joe Van Rossem - herneming CBS 03.02.2021
77. Lezing Chris Destoop - 9 december 2021
78. Bepijling 'Iedereen kampioen'
79. Opening Seizoen Waregem Draaft 2021
80. Video opname eindwerk in Jakkedoe
81. persberichten (tweets, facebook, ...)
82. Uitbreiding standplaats markt Beveren-Leie
83. Opzeg abonnementsplaats zaterdagmarkt
84. Verplaatste zaterdagmarkten
85. Kampen Junior Argonauts
86. Plaatsing tentjes tijdens basketstage in Desselgem.
87. Aanvraag organisatie Klankkast JH Jakkedoe
Begin pagina