24/03/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
2. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
3. kennisname gasboetes
4. Aankoop muziekinstrumenten en toebehoren voor de Stedelijke Kunstacademie: goedkeuren opdracht, plaatsingsprocedure en lijst met aan te schrijven leveranciers
5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
6. Aanstellen interimkantoor voor jobstudenten - goedkeuren deelname gezamenlijke opdracht
7. Aanvraag tot verkoop achterliggende grond Kortrijkseweg 139, 8791 Waregem
8. Aankoop perceel grond hoek Desselgemseweg - Caseelstraat, 8790 Waregem
9. Overeenkomst gebruik strook grond Hoge Kouter - stopzetting
10. Recht van opstal Akabe Funk - locatie toevoer nutsleidingen
11. Verlengen tijdelijke aanstelling administratief assistent CTF
12. Kennisname en bekrachtigen PV administratief-technisch medewerker (C1-C3) en vaststellen wervingsreserve
13. Toekenning bijkomende sociale voordelen
14. Toekennen sociaal voordeel - pensioen: stoepbezoek
B1 Administratief personeel: aanvraag ontslag
B2 Stakingsaanzegging
15. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht voor het wegwerken van leerachterstand opgelopen ten gevolge van COVID-19
16. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanvraag verlof en vervanging
17. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
18. definitieve agenda gemeenteraad 6 april 2021
19. Protocol overdracht en verwerking persoongegevens
20. WOW sport: 5 minuten fitness
21. Regionaal Relanceplan Zuid-West-Vlaanderen
22. kennis nemen verslagen systeemgroep
23. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
24. Ambtshalve schrappingen
25. Administratieve vergissing bij opmaak vreemdelingenkaart
26. Huwelijken en jubilea - week 13
27. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking
28. Huisnummer Roterijstraat
29. Attest tot grondverkoop: Martens Tom (V/3001/4)
30. Ter kennisgeving: openbaar onderzoek RUP 18.1 Stationsomgeving
32. Advies afwijking inschrijving in de orde van architecten
33. Administratieve lus: Tubeco nv (OMV/2020/00479)
34. Omgevingsvergunning: VERKEST Laurens (V/3036/1)
35. Omgevingsvergunning: GROUP D vof (V/2498/6)
36. Omgevingsvergunning: DESAUW Thijs - VANNESTE Justine (OMV/2021/00066)
37. Omgevingsvergunning: SHANA Sabine (OMV/2021/00083)
38. Omgevingsvergunning: DEPAEPE Benjamin - VERVACKE Evelien (OMV/2021/00039)
39. Omgevingsvergunning: DESNOUCK Simon - VAN DE VIJVER Lien (OMV/2021/00007)
40. Omgevingsvergunning: Zabra Real Estate nv (OMV/2020/00553 - 0040N1)
41. Omgevingsvergunning: Rental Invest bvba (OMV/2020/00505 - 0509N1)
42. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Aquafin nv (OMV/2020/00430)
43. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Jozef Vanden Buverie & Co
44. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
45. goedkeuring project kringloopwinkel
B3 nieuw park Vandewoestijnelaan
46. Ter bespreking: toelichting handhavingsplan
47. Aanstelling als verbalisant ruimtelijke ordening
48. Fiets- en voetgangersbrug te Beveren-Leie-Ooigem met aansluiting op bestaande infrastructuur: goedkeuren realisatieovereenkomst+addendum
49. goedkeuren Rioact takenpakket 2021
50. Rioolrenovatie dmv relining op diverse locaties: meerwerken
51. Maaien rond hindernissen: openen offertes
52. Muur St Hubert: tussenkomst in de schade
53. (Her)aanleg kunstgrasvelden en omgeving St Eloois-Vijve: bijkomende ontwerpopdracht
54. Vernieuwen rioolaansluiting Hippodroomstraat 73: goedkeuren offerte De Watergroep
55. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: gunning
56. Herinrichten kruispunt Stormestraat-Markt: ereloonstaat
57. Uitrol Glasvezelnetwerk Proximus - goedkeuren vezelvriendelijk stadscharter
58. nutsleidingen: Proximus
59. Ophaling en bewaring van onbeheerde bromfietsen
60. openbare fietspompen
61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van extra maatregelen voor de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op woensdag 31 maart 2021
62. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van de Manezangers in de Plasstraat
63. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van Liefde voor Wederliefde op de oude spoorwegbedding tussen de Expresweg en de inrit van de firma Rexel aan de Stijn Streuvelsstraat
64. Occasionele politieverordening naar aanleiding van vinkenzettingen van De Molenzangers op het fietspad langs de Stijn Streuvelstraat
65. Occasionele politieverordening naar aanleiding van vinkenzettingen van de Koninklijke Vlaamse Leiezangers in de Pontstraat
66. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Luchtzangers te Desselgem-Trakel tussen de Abdijstraat en de Leiestraat
67. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van KM De Gavervrienden langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan.
68. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Goudvogels op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek
69. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Torenzangers op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek
70. goedkeuren verslag verkeerscel 16 maart 2021
71. Goedkeuren innames openbaar domein
72. Diverse sites, groenonderhoud: openen offerten
73. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en afbouw: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt
74. Chiro Centrum, nieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt
75. SOB De Roose, kleine zaal, vernieuwen bar: voorstel goedkeuren aanpak
76. Stadhuis, interne verhuis, circulatie naar niveau 0 - voorstel goedkeuren aanpak
77. Stadhuis, interne verhuis, aanpassingswerken systeemwanden: voorstel goedkeuren toewijzing
78. Veiligheidsdocument Dwars door Vlaanderen 2021
79. Controle huuroverdracht koetshuis
80. Verdere uitwerking Beatrun 2021
82. Xterieur beurs - Aanpassingen gebruiksovereenkomst
83. Nieuwe datum Circus Pepino
84. Delorean Club Belgium day
85. Goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. de Waregem Koerse Feesten 2021
86. DDV extra publi stad Waregem
87. Nieuwe signalisatie stadhuis
88. aanvraag starterspremie Manon Vandemaele
89. aanvraag starterspremie Bistro Lys
90. Plaatsing tentjes tijdens basketstage in Desselgem.
91. Aanvraag CPEDI***Quadrille Waregem
92. opvanginitiatieven jeugd tijdens paasvakantie
93. Projectoproep Week van de Fair Trade van 6 tot 16 oktober 2021, uitgeschreven door het Trade for Development Centre
94. Resultaten van de 11.11.11campagne in 2020
95. Herbevestiging titel fairtrade Gemeente
Begin pagina