7/04/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
2. bezwaarschriften belastingen
3. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting economische entiteiten 2020 - ambtshalve verhoging
4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - maart 2021
5. Aankoop informaticamateriaal voor de administratieve diensten afroep S-P1-17
6. Aankoop dranghekken
7. Levering van een mobiele watertank - principe, voorwaarden en aan te schrijven leveranciers
8. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
9. Administratief personeel: aanvraag ontslag
10. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle
11. Aanvraag vorming/studiedagen
13. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht
14. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
15. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
16. Tentoonstelling over het Waregemse wielerverleden
17. Huwelijken en jubilea - week 15
18. goedkeuren aanleg nieuwe wegenis - omgevingsaanvraag OMV/2020/562 - Transvaalstraat
21. Huisnummers bouwdossiers maart 2021
22. Attest tot grondverkoop: HUTSEBAUT Lieven (V/2504/1)
23. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
24. Administratieve lus: MALITHO nv (OMV/2020/00567)
25. Weigering aanvraag omgevingsproject: Fluvius System Operator cv (OMV/2020/00549 - 2462N1)
26. Omgevingsvergunning: SOHRET Sögüt (OMV/2021/00104)
27. Omgevingsvergunning: BOIS Evelyne (OMV/2021/00130)
28. Omgevingsvergunning: THEETEN An (OMV/2020/00526)
29. Omgevingsvergunning: VAN DE VELDE Maaike (OMV/2020/00543)
30. Omgevingsvergunning: Koen Ricaert bvba (OMV/2020/00494 - 2442N2)
32. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Fremato Group nv (OMV/2021/00033)
33. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning OLV Van Lourdes Ziekenhuis Waregem (OMV/2020/00519)
34. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Leievoeders nv (OMV/2020/00414 - 0561N2)
35. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
36. campagne Imog 30% minder
37. Kennisname beslissing FANC
38. Vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
39. Verslag overleg groen en milieu
40. (Her)aanleg kunstgrasvelden en omgeving St Eloois-Vijve: bijkomende ontwerpopdracht
41. vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame materialen: gunning
42. Rioolrenovatie dmv relining op diverse locaties: VS 1
43. machinaal reinigen van fietspaden en wegen: vs 15
44. Omgevingswerken Site Transvaal, Fase 1: VS 1
45. nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning
46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het invoeren van een parkeerverbod op 1 parkeerplaats in de Oosterlaan van 15 april tot en met 1 juli
47. Goedkeuren innames openbaar domein
48. Kennisname maandverslag IDPBW 14/12/2020 - 15/02/2021
49. Kennisname maandverslag IDPBW 15/02/2021 - 08/03/2021
50. Kennisname verslag CPBW 18/03/2021
51. Huur koetshuis (2022)
52. Huur koetshuis: annulatie (2021)
53. Deelname dak- en thuislozentelling
54. Verlenging lokale contactopsporing W13
55. V-dag mei 2021
56. Memorial Day 2021
57. persberichten (tweets, facebook, ...)
58. Prijzenpakket De Sprong
59. aanpassing plan zaterdagmarkt
60. Aanvraag plaats voor yogalessen
61. 100 dagen 2021
62. Vaststellingen ikv overlastmeldingen
63. Buitenspeeldag 2021
Begin pagina