21/04/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
3. kennisname gasboetes
4. Openen offertes
5. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
6. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
7. Aankoop kleine werktuigen stedelijke werkplaats - gunning
8. Goedkeuren vestigen hypotheek en een hypothecair mandaat ikv een lening aangegaan door vzw Ten Anker.
9. Project Waterfront - Lot B - goedkeuren verkoop grondaandelen appartementen (GR 04/05/2021)
10. Verkoop strook grond + gratis grondoverdracht thv Hazewindstraat 30, 8790 Waregem (GR 04/05/2021)
11. Overzicht overeenkomsten die eindigen in 2022
12. Recht van opstal Akabe Funk - locatie toevoer nutsleidingen
13. Aanvraag terras voor Taverne 't Neerhof
14. Gratis grondoverdracht strook grond thv Europalaan, 8790 Waregem
15. Opstart softwarepakket jobsolutions voor sollicitaties
17. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Vijve
18. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen
19. Vakantiejobs 2021
20. Aanvraag vorming/studiedagen
21. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht protestantse godsdienst t.v.v. afwezige titularis
22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. titularis die verlof voor meelooptraject neemt
23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: verder aanstellen tijdelijke leerkracht katholieke godsdienst
24. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
25. Psilon: algemene vergadering van 16 juni 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
26. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: - akte nemen ontslag gemeenteraadslid - nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid - eed afleggen door opvolgend raadslid
27. vaststellen rangorde gemeenteraad
28. goedkeuren wijzigen samenstelling gemeenteraadscommissies
29. definitieve agenda gemeenteraad 4 mei 2021
30. Elk zijn Huis: jaarvergadering
31. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
32. Huwelijken en jubilea - week 17
33. Ter bespreking: horeca visvijvers Desselgem
34. Omgevingsvergunning: DDC bvba (OMV/2021/00064)
35. Omgevingsvergunning: IMMO-TIJTGAT nv (OMV/2020/00556)
36. Omgevingsvergunning: DE KETELAERE Jef - DE BAERE Joni (OMV/2021/00062)
37. Omgevingsvergunning: OCKIER Isabelle (OMV/2021/00110)
38. Omgevingsvergunning: Peirs Gebroeders bvba (OMV/2021/00113)
39. Omgevingsvergunning: SERROELS Hugo - NOWÉ Sophie (OMV/2020/00555)
40. Omgevingsvergunning: DE MAREZ Barbara (OMV/2021/00035)
41. Omgevingsvergunning: HAERINCK Maxime (OMV/2021/00052)
42. Omgevingsvergunning: DECABOOTER Hein - CIERKENS Kim (OMV/2021/00065)
43. Omgevingsvergunning: DEPRAETERE Jaan (OMV/2021/00036)
44. Omgevingsvergunning: Sint-Paulusschool vzw (OMV/2021/00136)
45. Omgevingsvergunning: PEIRENS Kati (OMV/2021/00001)
46. Intrekking melding aktename De Temmerman Jonathan
47. Ter kennisgeving: intrekking beroep deputatie - Fidebo nv
48. Ter kennisgeving: beroep deputatie - FEYS Filip (OMV/2020/00470)
49. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
50. evaluatie van de ophaling snoeihout huis-aan-huis
51. Vuilnisbakkenplan: 1e evaluatie
52. jachthaven Sint-Eloois-Vijve: bijkomende werken
53. Aanleg uitwijkstroken in de Caseelstraat: gunning
54. Project Park Casier: bruggen en oevers-bomenonderzoek: goedkeuren offerte
55. Herstellen betonvakken 2020: VS 2 (eindstaat)
56. Nutsleidingen:Proximus: goedkeuren aanvraagvergunning
B1 Fonteinen Zuiderpromenade
59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van KM De Statiezangers langsheen de Barrage
60. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Zultseweg
61. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende Desselgem-Dries
62. Goedkeuren innames openbaar domein
63. ít Kelderke, nieuwbouw, Lot 2/HVAC: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02
64. ít Kelderke, nieuwbouw, Lot 3/Elektriciteit: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 01 en 02
65. Stedelijk sportcentrum De Treffer, vernieuwen inkom: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang
66. Vraag Sint-Paulusscholen ivm rondleidingen op school
67. Huur koetshuis: annulatie (2022)
69. Overname schietkraam pandjes en batjes
70. Overname schietkraam septemberkermis Beveren-Leie
71. Vinkenzettingen
72. Bijkomende vragen BK Wielrennen 2021
74. Kerstloop Waregem
75. V-dag mei 2021
B2 live-uitzending eucharistieviering kerk Markt
B3 persberichten (tweets, facebook, ...)
B4 inschakelen fotografen
76. goede doelen op de wekelijkse markt
77. aanvraag starterspremie Bordes
78. Vraag SV Zulte Waregem ivm afsluiting
79. Ontwerp reglement gebruik beachvolleyterreinen
B5 Vraag tot steun Belgian Beach Championship en deelname Devagro Cup
Begin pagina