28/04/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Kunstacademie: retributiereglement voor het schooljaar 2021-2022
2. Uitbetaling van de toelage concertvereniging voor het schooljaar 2020-2021
3. SKA - Uitbetaling van de Kunst-act-bijdragen voor het schooljaar 2020-2021
4. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
5. goedkeuren nominatief toegekende subsidies
6. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
7. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van omzetverlies (GR 05/05/2020)
8. Stad Waregem wenst de overeenkomsten gesloten met Cipal DV over te dragen aan Cipal Schaubroeck.
9. goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 kerkfabriek H Margareta
10. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier leegstand 2021 - 1e kwartaal 2021
11. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
12. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve
13. Ontwikkeling Waregem-app: kennisname gunning
15. Aanvraag gebruik terreinen voor beoefening van padel
16. Vestigen erfdienstbaarheid van ondergrondse inname thv Zuiderlaan 44, 8790 Waregem
17. Aanvraag tot verkoop strook groenzone thv Bieststraat 84, 8790 Waregem
18. Aanvraag terras voor café Ter Leie
19. Bekrachtigen proces-verbaal stafmedewerker personeel en HR (B1-B3)
20. Bekrachtigen proces-verbaal stafmedewerker personeelsbeheer (B1-B3)
21. Vaststellen kandidatenlijst stafmedewerker wegen en waterinfrastructuur (B1-B3)
22. Aanvraag vorming/studiedagen
23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: verder beroep doen op een tijdelijke zorgcoördinator in de stedelijke basisschool Beveren-Leie
24. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: invullen instaplestijden
25. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. titularis met ziekteverlof
26. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanvraag verlof leerkracht
27. Vaststellen kandidatenlijst beleidsondersteuner stedelijke kunstacademie
28. Stedelijk kunstonderwijs: vergoeden gepresteerde uren leerkracht
29. Uitnodiging persmoment WZC De Karmel
30. Bosgroep Ijzer en Leie vzw: digitale algemene vergadering op zaterdag 8 mei 2021
31. Helpt Elkander: digitale algemene vergadering op 8 mei 2021
32. Kennisname verslag managementteam
33. kennis nemen verslagen systeemgroep
34. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
35. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
36. Ambtshalve schrappingen
37. Huwelijken en jubilea - week 18
38. Advies omgevingsvergunning procedure laatste aanleg: Sport Vlaanderen (1040N1)
39. Omgevingsvergunning: CALLENS Hilde (OMV/2021/00147)
40. Omgevingsvergunning: CALLENS Inge (OMV/2021/00049)
41. Omgevingsvergunning: VANASSCHE Eddy (OMV/2021/00119)
42. Omgevingsvergunning: VAN DE MAELE Griet (OMV/2021/00078)
43. Omgevingsvergunning: VANHAVERBEKE Sabri (OMV/2021/00055)
44. Omgevingsvergunning: DE FAUW Davy - DEVROE Delphine (OMV/2021/00056)
45. Omgevingsvergunning: ARNO Wim (OMV/2021/00043)
46. Omgevingsvergunning: VERLINDE Rik - AVET Myriam (OMV/2020/00570)
47. Omgevingsvergunning: Lambertus Construct bvba (OMV/2020/00516)
48. Omgevingsvergunning: MALITHO nv (OMV/2020/00567)
49. Omgevingsvergunning: CLOET Bernard - BALLIÈRE Sabine (OMV/2021/00068)
50. Omgevingsvergunning: FOE-THA Yang (OMV/2021/00071)
51. Omgevingsvergunning: DESTOOP Nicolas - STRUYVE Jorgo (OMV/2021/00074)
52. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Fremato Group nv - TVH Equipment nv (OMV/2020/00203 - 1742N1)
53. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
54. PDPO project Leiedal
55. Duurzame gemeente
57. Aanleggen van 6 regenboogkleurige zebrapaden in thermoplast: goedkeuren offerte
58. Herinrichting kruispunt Expressweg (N382) - Eugène Bekaertlaan - Flanders-Fieldweg: VS6(OS1)
59. Weg- en rioleringswerken Transvaal, Fase II: ereloon
60. X30/A14/88 - Waregem geluidsberm: goedkeuren wijzigingsbevel
61. Plein Zuiderlaan: voorontwerp: ereloonstaat 2
62. Nutsleidingen: Proximus: aanvraagvergunning
63. Nutsleidingen: De Watergroep
64. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de heropening van de terrassen conform de Corona-maatregelen
65. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersweek voor het kleuteronderwijs van de Vrije Basisschool Duizendpluspoot van maandag 17 mei 2021 tot en met vrijdag 21 mei 2021
66. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersdag van de Torenhofschool op vrijdag 4 juni 2021
67. goedkeuren verslag verkeerscel 20 april 2021
68. Goedkeuren innames openbaar domein
69. Deken De Bostraat 60: totem op openbaar domein
70. Stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve, hernieuwbouw klaslokalen, ontwerper: openen offerten
71. Cinema, afbraakwerken zaal 1: voorstel goedkeuren aanpak
72. Stedelijke kunstacademie, branddetectie: voorstel goedkeuren toewijzing
73. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 02 en 02bis
74. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, herstelling tegelwerk: voorstel goedkeuren offerte
75. Stadhuis, raadzaal: oplossing tegen inkijk: voorstel inname standpunt
76. Cinema, zaal 2, toegang met rolstoel: inname standpunt
77. Cinema, zaal 2, schelpen te behouden stoelen: inname standpunt
78. Vergunning wielerwedstrijd PK juniores 2021
79. Tour Elentrik
80. Vrijetijdsmarkt - annulatie
81. Deelname Schatten van Vlieg zomer 2021
82. Eerste leesboekjes voor zesjarigen
83. Intentieverklaring Parkies 2021
84. Voorstel Koersbus
85. Delorean Club Belgium Day
86. Dag van de buren
87. Voorstelling project Goed te Beaulieu
88. Groeiwandeling Lentefeest 2021
89. Aanvraag repetities onder afdak SBS Desselgem
90. Schenking chalets
91. Aangepast kermisplan Sint-Margrietfeesten
92. Aangepast kermisplan Pandjes en Batjes 2021
93. Stockverkoop tweedehandsfietsen
B1 citytrip-edition - 8 mei
94. persberichten (tweets, facebook, ...)
95. Communicatie mobiliteit BK wielrennen
96. (Her)opbouw website
97. Publicitaire aanbiedingen in print
98. Samenwerking WTV voor zomerprogramma
99. Fotografie ambassadeurs vaccinatiecampagne
100. organisatie avondmarkt Beveren-Leie
101. Verhuis zwemlessen SEV naar Waregem vanaf september 2021
102. Aangepast reglement beachvolleyterreinen
103. aanvraag werkingstoelage Winkelen in Waregem
104. ontwerp straatvlaggen
105. Opening Pand
106. Inspraak en infomoment omgeving sportcentrum Sint-Eloois-Vijve
107. Vaststellingen ikv overlastmeldingen
108. Jakkedoe gebruik grasveld
109. Helpt Elkander inspraaktraject jeugd Dompelpark
110. Extra livestream 100 dagen
111. Techniekacademie
112. Opbouw samenwerkingsovereenkomst Gatsibo-Waregem
Begin pagina