12/05/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
3. goedkeuren opdracht diverse verzekeringsovereenkomsten voor stad, OCMW, WAGSO, EVAP-vzw's en vzw's: goedkeuren bestek en plaatsingsprocedure (GR 01/06/2021)
4. Aanstellen interimkantoor voor jobstudenten - gunning
5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
6. Aanvraag terras voor horecazaak Babylon - hernemen punt CBS 05/05/21
7. Aanvraag terras voor horecazaak Pizza Royal
8. Administratief personeel: aanvraag ontslag
9. Vaststellen kandidatenlijst administratief medewerker communicatie (C1-C3)
10. Kennisname en bekrachtigen PV stafcoördinator communicatie (B1-B3) en vaststellen wervingsreserve
11. Aanstelling stafcoördinator communicatie (B1-B3)
13. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - april 2021
14. Aanvraag vorming/studiedagen
16. (GR) Stedelijk basisonderwijs: goedkeuren wijzigingen huishoudelijk reglement schoolraad
17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht niet-confessionele zedenleer t.v.v. afwezige titularis
18. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanvraag ontslag wegens rustpensioen
19. goedkeuren wijzigingen algemene politieverordening stad Waregem
20. goedkeuring wijzigingen bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen
21. benoemen gemeenteraadslid in AV van EVA's
22. benoemen gemeenteraadslid in RVB van WAGSO
23. vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 14 juni 2021: goedkeuren agenda
24. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 14 juni 2021: goedkeuren agenda
25. vzw Ontmoetingscentra Waregem: algemene vergadering op 30 juni 2020: goedkeuren agenda
26. Cipal: algemene vergadering van 24 juni 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
27. Fotowedstrijd van de Vlaemsche Stooringhe
28. EthiasCo cvba: algemene vergadering 2021: aanduiden vertegenwoordiger
29. Wonen regio Kortrijk: algemene vergadering 31 mei 2021
30. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
31. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
32. Filmopnames documentaire "Regenboog"
33. Huwelijken en jubilea - week 20
34. Huwelijken tijdens bouwverlof zomer 2021 en 2022
35. Algemene politieverordening: aanpassingen begraafplaatsen en lijkbezorging
36. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies april 2021
37. goedkeuren aanleg nieuwe wegenis - omgevingsaanvraag OMV/2021/60 - Dompelpark
38. Ter kennisgeving: presentatie RUP 18.1 Stationsomgeving
39. Ter kennisgeving: publieke raadpleging PRUP Kauwenhoek
40. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
41. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Firma Cras nv (OMV/2021/00138 - 0477N1)
42. Omgevingsvergunning: POTS Anke (OMV/2021/00086)
43. Omgevingsvergunning: DAUMERIE Stijn - BRUYNEEL Liesbet (OMV/2021/00107)
44. Omgevingsvergunning: DEKEYSTER Kurt (OMV/2021/00181)
45. Omgevingsvergunning: BEHAEGHE Christian (OMV/2021/00070)
46. Omgevingsvergunning: Omgevingswerken Scherpereel bvba (OMV/2021/00127)
47. Omgevingsvergunning: Zakenkantoor VEREECKE nv (OMV/2021/00108)
48. Omgevingsvergunning: HUYGHE Jens - VERHAMME Heleen (OMV/2020/00577)
49. Omgevingsvergunning: MAES Johan (OMV/2021/00106)
50. Omgevingsvergunning: Helpt Elkander cvba so (OMV/2020/00562)
51. Omgevingsvergunning: DEVOS Dries - VANMEERHAEGHE Stefanie (OMV/2021/00075)
52. Omgevingsvergunning: LIETAERT Bart (OMV/2021/00044)
53. Omgevingsvergunning: LIETAERT Bart (OMV/2021/00095 - 2463N1)
54. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
55. slotmoment klimaatbendes - regenplan
56. Vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
57. Vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
58. Kennisname beslissing FANC
59. Verslag overleg groen en milieu
60. goedkeuren samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Dompelpark
61. Sanering Waregemstraat – Vichtseweg– Delfien Vanhautestraat: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst
62. Waregem: Deerlijk: project sanering Evangelieboom: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst
63. Herinrichting parking SB Sint-Eloois-Vijve, Koekoekstraat -voorontwerp
64. Project_2350_Waregem_wegeniswerken Kruishoutemseweg: ereloon
65. Heraanleg parking Meersstraat/Schakelstraat: voorontwerp
66. Project100120: aansluiting Paterswegel + aanleg dienstriolering in de Gentse Heerweg en Peiskeshof: goedkeuren plan van aanpak en engagementsverklaring
67. (her)Aanleg kunstgrasvelden en herinrichten omgeving openluchtcentra: vs3 en 4
68. Spoorwegbrug Sprietestraat: goedkeuren VS 1(eindstaat)
69. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de heropening van de terrassen conform de Corona-maatregelen voor Brasserie Babylon
70. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een cantus op de parking van Zwemb@ in de Schoolstraat op vrijdag 14 mei en zaterdag 15 mei 2021
71. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een extra vinkenzetting van KM De Statiezangers langsheen de Barrage op zondag 23 mei 2021
72. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Wijkfun" op woensdag 26 mei 2021
73. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het startmoment afbraakwerken Nieuwstraat op de parking van de kerk te Desselgem op donderdag 24 juni 2021
74. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het BK wielrennen op zondag 20 juni 2021
75. Goedkeuren innames openbaar domein
76. vaststellen aanvullend verkeersreglement op de Markt
77. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, veiligheidscoördinatie: voorstel goedkeuren aanstelling
78. Pandcomplex, hernieuwbouw, uitbraak openbaar toilet: kennisname
79. Buren bij Kunstenaars - regio Zuidwest
80. Programma Vlaanderen Feest - 11 juli
81. Huur koetshuis (2023)
82. Huur koetshuis (2023)
83. Huur koetshuis (2023)
84. Koetsentocht 2021
85. Extra toelage feest comités
86. Iedereen kampioen! Fiets -en wandeltocht
87. Gebruik herbruikbare bekers
88. Aanvraag vinkenzetting
89. Aanvraag St Barbarafeest 2021
90. Twee vragen ivm grote schermen ikv sport alg. en EK '21
91. Heropstart BHO
92. Voorstel wandeling met foto's van Dirk Van Overwalle
93. Repetities Qui-Vive
94. doorgangsbewijzen Waregem Koerse
95. Cantus op parking Zwemb@
96. Muziekvergunning: Drive-In cinema
97. Muziekvergunning: Wijkfun
98. persberichten (tweets, facebook, ...)
99. Advertenties
100. Campagnebeeld Waregem Koerse Feesten 2020
101. Deelname Waregembon
102. standpunt verlengde geldigheidsduur Waregembon
103. Fietslessen voor volwassenen
104. Tijdelijke locatie Tui tijdens renovatie Pand
105. Speelstraat Zonneburcht Waregem
106. Wijkfun 2021
107. Stille studeerruimte Studio Essevee
Begin pagina