19/05/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. goedkeuren waarborg voor de kortlopende kredieten van WAGSO
2. Uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Stijn Streuvelsstraat 62, 8790 Waregem
3. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
B1 Goedkeuren aanpassingen modaliteiten in bestaande maatregelen en goedkeuren nieuwe corona-maatregelen
5. AED met onderhoudscontract voor rugbyclub
6. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Desselgem
7. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
8. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
9. Intrekken beslissing GR 6/3/2018 en goedkeuren gratis grondoverdracht Lijnzaadstraat (GR 01/06/2021)
10. Gratis grondoverdracht Posterijstraat, 8793 Waregem (GR 01/06/2021)
11. Gratis grondoverdracht ontsluiting gronden Baneik + voetweg 34, 8792 Waregem (GR 01/06/2021)
13. Opzeg huurovereenkomst lokalen 't Schrijverke, Posterijstraat 51, 8793 Waregem
14. Aanvraag terras voor café De Loskaai
15. Aanvraag terras voor broodjeszaak Panos
18. definitieve agenda gemeenteraad 1 juni 2021
19. VVOG: statutaire algemene vergadering op 15/06/2021: aanduiden vertegenwoordiger
20. De Watergroep: digitale algemene vergadering op 11 juni 2021: aanduiden vertegenwoordiger
21. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
22. Opening tentoonstelling BK wielrennen
23. Huwelijken en jubilea - week 21
24. Attest tot grondverkoop: BOECKMANS Yolanda (V/589/3)
25. Attest tot grondverkoop: VANHAUWERE Marleen (V/3028/2)
27. Weigering huisvestingspremie: W21/1/006
28. Advies omgevingsvergunning procedure laatste aanleg: FEYS Filip (OMV/2020/0047
29. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Renson Ventilation nv (1261N2)
30. Omgevingsvergunning: Aveve Waregem nv (OMV/2021/00084)
31. Omgevingsvergunning: Bouwbedrijf Smekens bvba (OMV/2021/00143)
32. Omgevingsvergunning: Hipolita Figueroa Jimenez (OMV/2021/00157)
33. Omgevingsvergunning: LIETAERT Bart (OMV/2021/00044)
34. Omgevingsvergunning: LIETAERT Bart (OMV/2021/00095 - 2463N1)
35. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
36. Verplaatsen glasbol
37. Subsidie onderhoud knotbomen
38. Onderhoudswerken diverse groenzones 2021-2022-2023: gunning
39. Heraanleg van kruispunt Zilverbergstraat met Baneik op het grondgebied van Waregem: goedkeuren vorderingsstaat 1
40. Nutsleidingen: De Watergroep: Remi Vanmeerhaeghestraat
41. Occasionele politieverordening naar aanleiding van fietslessen voor volwassenen van maandag 31 mei t.e.m. maandag 21 juni 2021
42. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een speelstraat in de Sint-Jozefsstraat op dinsdag 29 juni 2021
43. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een Drive-In Cinema op de parking van het Jeugdcentrum
44. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Goudvogels langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan.
45. Goedkeuren innames openbaar domein
46. Cultuurcentrum De Schakel, cinema, renovatiewerken: voorstel goedkeuren agendapunt gemeenteraad
47. Stedelijk sportcentrum De Treffer, sporthal, vernieuwen koepels: voorstel goedkeuren agendapunt gemeenteraad
48. Chiro Centrum, nieuwbouw, aanstellen ontwerper: openen offerten
49. Stadhuis, aanpassingswerken ikv verhuis diensten: kennisname
50. CC De Schakel, brandcentrale: voorstel goedkeuren toewijzing
51. Pandcomplex, hernieuwbouw, luifel stadhuis: inname standpunt
52. t Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05
53. t Kelderke, branddetectie, telebewaking + interventie bij alarm: voorstel goedkeuren contract
54. Jeugdlokalen SEV, aanpassingswerken bergingen: goedkeuren plan van aanpak
55. Cinema, afbraakwerken tribune zaal 1: voorstel goedkeuren toewijzing
56. Vergunning wielerwedstrijd BK Wielrennen dames en heren elite
57. KOERSbus randomkadering - 20 juli
58. Huur koetshuis (2023)
59. Huur koetshuis (2023)
60. Kennisname rekening 2020 vzw Ontmoetingscentra Waregem
61. Verlenging lokale contactopsporing W13
62. Aanvraag veldtoertocht DDW Classic
63. Elegantietocht 2021
64. Toeristisch boekje
65. Circus Pepino
66. Site Jeugdcentrum op dag van het BK Wielrennen
67. Waregem Koerse Music 2021
68. Speelpleinwerking Het Pad, zomer 2021
69. PreCongé
70. Vraag voor steun voor organisatie EK-event
71. Muziekvergunning: Kubbtornooi Chiro Waregem Centrum
B2 Oldtimerrally 26/06/2021
72. persberichten (tweets, facebook, ...)
73. aanvraag starterspremie 't Zwijntje
74. wijzigingen marktreglement
75. Jaarlijkse sportdag VBS Duizend+Poot
76. Aanvraag hengelactiviteit
77. Relance event 12 & 13 juni
Begin pagina