26/05/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
2. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
3. kennisname gasboetes
4. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
5. Huur PA en lichtinstallatie Waregem Koerse Music/Mabatobato 2021 - goedkeuring principe, plaatsingsprocedure en aan te schrijven firma's
6. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
7. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Beveren-Leie
8. Aanvraag terras voor frituur De Oude Molen
9. Heropstart selectieprocedure stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur (B1-B3)
10. Samenstellen examenjury stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur
12. Aanstelling stafcoördinator communicatie (B1-B3)
13. Aanvraag vorming/studiedagen
14. Stedelijk basisonderwijs: vaststellen vacante uren toestand 15 mei 2021
15. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanvraag verlenging verlof en verlenging vervanging
16. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: verlengen tijdelijk onderwijs aan huis
17. Stedelijk kunstonderwijs: vaststellen vacante uren toestand 15 mei 2021
18. Stedelijk kunstonderwijs: aanvraag ontslag leerkracht na mutatie
19. Stedelijk kunstonderwijs: aanvraag mutatie leerkracht
20. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
22. gepland overleg met Fluvius op 10 juni
23. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
24. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
25. Open Monumentendag: omwalde sites
26. Onthaal nieuwe inwoners 2021
27. Huwelijken en jubilea - week 22
28. Opname woningen/gebouwen in het leegstandsregister
29. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
30. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Konstructiewerkhuizen Stas nv (0127N1)
31. Omgevingsvergunning: DECORTE Pieter - HIMPE Eveline (OMV/2021/00112)
32. Omgevingsvergunning: VERKAEMER Stefanie (OMV/2021/00197)
33. Omgevingsvergunning: SOENS Alexander (OMV/2021/00212)
34. Omgevingsvergunning: Tuinaanleg Dejonghe Philippe bvba (OMV/2021/00210)
35. Omgevingsvergunning: WAW-Construct nv (OMV/2021/00187)
36. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2021/00109)
37. Omgevingsvergunning: Youbuild nv (OMV/2021/00002)
38. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
39. Bestrijding konijnen stedelijke domeinen
40. Omgevingswerken Transvaal - fase I: goedkeuren vorderingsstaat 2
41. Omgevingswerken Regenboogstadion - Goedkeuren proces-verbaal van definitieve oplevering + vrijgeven resterende borgtocht
42. Heraanleg Felix Verhaeghestraat - Goedkeuren vorderingsstaat 3
43. Weg- rioleringswerken- en omgevingswerken Project Hof Ter Waaien, Waregem, fase I: VS 4
44. Nutsleidingen: Proximus: aanvraagvergunning
B1 aanpassen poort Holstraat
45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Relance Event van donderdag 10 juni 2021 tot en met 13 juni 2021
46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een Drive-In Cinema op de parking van het Jeugdcentrum
47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Elegantietocht op zondag 27 juni 2021
48. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een avondmarkt op het kerkplein van Beveren-Leie op vrijdag 25 juni 2021
49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de speelpleinwerking Het Pad van donderdag 1 juli 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021
50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Memorial Day op zaterdag 29 mei 2021
51. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Driesstraat
52. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Boulezlaan
53. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Bieststraat
54. goedkeuren verslag verkeerscel 18 mei 2021
55. Goedkeuren innames openbaar domein
56. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 03 en 03bis
57. Chiro Centrum, nieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing
58. Openluchtcentrum Sint-Eloois-Vijve, vernieuwen leidingen en douches: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
59. Pandcomplex, hernieuwbouw, liften: inname standpunt
60. Pandcomplex, hernieuwbouw, bevestigingen luifels: voorstel goedkeuren meerwerk
61. ít Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 06
62. Verplaatsing Drive-in Cinema - nieuwe datum 28 mei 2021
63. Huur koetshuis (2023)
64. Wandelfotozoektocht Desselgem
65. Extra toelage feestcomités
66. Vraag feestcomité Nieuwenhove voor extra hulp
67. Aanvraag plaats Bar Velo
68. Aanvraag clubvergadering
69. Aanvraag tussenkomst kost Seniorensteeple
70. Bijkomende vragen BK Wielrennen 2021
71. Circus Pepino en uitbreiding terrassen in Sint-Eloois-Vijve
72. Muziekvergunning: Lions Boulevard
73. Muziekvergunning: Buitenopstelling CC De Schakel
74. Magazine Welkom in Waregem
75. persberichten (tweets, facebook, ...)
76. BK Waregem - communicatieplan
77. Een nieuwe zaak wil deelnemen aan de Waregembon.
78. Batjes & Pandjes 12 & 13 juni
79. Toekenning Noord-Zuidsubsidies
80. Verlenging samenwerkingsovereenkomst geassocieerde Noord-Zuid partners
Begin pagina