9/06/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
4. Huur podia + toebehoren diverse evenementen 2021 - gunning
5. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Torenhof
6. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
7. Voorstel uitbating bar WGTC
8. Toekenning dienstvrijstelling aan jobstudenten voor coronavaccin
9. Administratief personeel: aanvraag ontslag
10. Vaststellen selectiecommissie interne mobiliteit chauffeur (D1-D3)
11. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - mei 2021
12. Aanvraag vorming/studiedagen
13. Verspreiding vacatures jeugddienst en bibliotheek
14. Stedelijk basisonderwijs: verlofaanvragen schooljaar 2021-2022
15. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: verder aanstellen tijdelijke leerkracht katholieke godsdienst
16. Toepassen salarisschaal onderwijspersoneel
18. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
19. Subsidieproject Westtoer: Hoorspel HIPPO.WAR
20. Oplossen verschil tussen bevolkingsregister en akten burgerlijke stand
21. Administratieve vergissing bij opmaak internationaal reispaspoort
22. Huwelijken en jubilea - week 24
23. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies mei 2021
24. Goedkeuren reglement met betrekking tot de geldigheidsduur van conformiteitsattesten
25. Weigering huisvestingspremie: W21/1/007
26. Opname woningen/gebouwen in het leegstandsregister
28. Omgevingsvergunning: HOLVOET Kevin (OMV/2021/00163)
29. Omgevingsvergunning: GOUSSAERT Benoit (OMV/2021/00167)
30. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2021/00220 - 2469N1)
31. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg Sport Vlaanderen (1040N1)
32. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
33. prijsuitreiking korte keten
34. Borden sluikstorten
35. Vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
36. (her)aanleg kunstgrasvelden en herinrichten omgeving openluchtcentra
37. Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat: goedkeuren voorontwerp
38. Aanleg middenplein Zuiderlaan: goedkeuren ontwerp
39. Plaatsen van een nieuwe omheining bij Terrein 8 Stadion B - Goedkeuren offerte
40. Aansluiting water gebouw Akabe, Zuiderlaan 46A: goedkeuren offerte
41. Omgevingswerken site scouts&rugby: VS 3
42. Plaatsen van elektriciteitskast thv Remi Vanmeerhaeghestraat: goedkeuren offerte
43. Nutsleidingen - Telenet - Aanvraag vergunning
45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de start van het zomerkamp van Chiro Gaverke op 17 juli, 21 juli, 31 juli en 3 augustus
46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Belgian Beachvolley Championship op de parking Jeugdcentrum van vrijdag 9 juli 2021 tot en met zondag 11 juli 2021
47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Proclamatie laatstejaars Sint Paulus HH College op vrijdag 25 juni 2021
48. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parkeerverbod op het Jules Delombaerdeplein en op de parking aan de kerk in Nieuwenhove naar aanleiding van de kermis tijdens de Sint-Margrietfeesten van dinsdag 13 juli 2021 om 8.00u. tot en met zondag 18 juli 2021 om 24.00u.
49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de uitbreiding van het terras tijdens van café 't Gemeentehuis tijdens het BK Wielrennen in de Liebaardstraat op zondag 20 juni 2021
50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Sint-Margrietfeesten van vrijdag 16 juli 2021 tot en met zondag 18 juli 2021
51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een gewijzigde aanvraag voor het Relance Event op zondag 13 juni 2021
52. Goedkeuren innames openbaar domein
53. CC De Schakel - plaatsen beugels
54. CC De Schakel, ontwerper, voorgaande ontwerpen: voorstel goedkeuren afrekening
55. Diverse sites stad/OCMW, schilderwerken: voorstel goedkeuren toewijzing
56. Brandweerkazerne, Lot1\Ruwbouw & afbouw: inname standpunt
57. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 04 en 04bis
58. Pandcomplex, hernieuwbouw, bezetting kantoorverdieping: inname standpunt
59. Huur koetshuis (2023)
60. Publicatie 'Frequently the woods are pink'
61. Bijkomende vragen Circus Pepino
62. Wielerwedstrijd Drogenboom
63. Proclamatie laatstejaars
64. Speelpleinwerking Desselgem
65. Proclamatie laatstejaars College
66. Leie Waterdagen
67. Voorstel Parkies augustus 2021
68. Waregem Koerse Music 2021
69. Koersbus op depot als stelplaats
70. Wijziging schietkraam Pandjes en Batjes
71. Standgeld kermis PreCongé
72. Wielerwedstrijden Desselgem Koerse
73. Milakampen in de Academie
74. BK Wielrennen 2021
75. Straatfeest Tennen de Stroate
76. Howitzertocht
77. Muziekvergunning: BK Event AMG en Vitreau
78. Muziekvergunning: EK voetbal in Leiestadion Desselgem
79. Muziekvergunning: Darts Duo Tornooi
80. Muziekvergunning: Streekbierenavond
81. Muziekvergunning: Sint-Margrietfeesten
82. persberichten (tweets, facebook, ...)
83. Voorstelling Waregem Koerse Feesten
84. Uitbreiding programma Merke
85. Aanvraag doortocht Cyclo en MTB
86. Aanvraag MTB en Cyclo-tocht WTDT
87. Aanvraag permanente beachvolley terreinen
88. Afsluiten Stationsstraat tijdens Batjes & Pandjes
89. Batjes & Pandjes: aanvragen om stand te plaatsen op zondag 13 juni
90. Uitwerking sintfeest voor personeel stad en welzijnshuis
91. Noodoproep: help India tegen de pandemie
Begin pagina