31/03/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
2. Uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Albrecht Rodenbachwijk 56, 8792 Waregem
3. Uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Liebaerdstraat 14, 8792 Waregem
4. Goedkeuring uitbetaling eerste schijf investeringstoelage aan Akabe Funk
5. Kennisname timing herinrichting kerk H Familie
6. Kennisname bisschoppelijke decreten m.b.t. De Jager, De Biest en het Gaverke
7. Vernieuwing servers, storage en back-up afroep S-P1-16
8. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
9. Aanvraag terras voor Sushi Home
10. Aanvraag terras voor Café Den Arrivée
11. Aanvraag terras voor frituur 't Perron
12. Aanvraag terras Boudin thv Sint-Elooisplein, 8793 Waregem
13. Vacantverklaring administratief medewerker communicatie (C1-C3)
14. Aanstelling administratief-technisch medewerker wegen- en waterinfrastructuur (C1-C3)
17. Aanstelling administratief medewerker stedelijke werkplaats (C1-C3)
18. Verlengen tijdelijke aanstelling administratief medewerker bibliotheek (C1-C3)
19. Stedelijk kunstonderwijs: vaststellen examenjury beleidsondersteuner stedelijke kunstacademie
20. Afsprakennota Leiedal 2021-22: begeleiding projectsubsidie stadskernvernieuwing (DB)
21. Kennisname verslag vergadering managementteam 15/03/2021
22. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
23. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
24. Erfgoeddag
25. Huwelijken en jubilea - week 14
27. Attest tot grondverkoop: DELESIE Patrick (V/3018/3)
28. Ter kennisgeving: verslag plenaire vergadering RUP 25-1 Sprietestraat
29. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
30. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
31. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv pr (OMV/2021/00060)
32. Administratieve lus: HCP bvba (OMV/2020/00539)
33. Omgevingsvergunning: ISCHGL GROUP bv (OMV/2021/00015)
34. Omgevingsvergunning: DEJAEGHERE Jürgen (OMV/2021/00042)
35. Omgevingsvergunning: ALLEGAERT Maarten - BEECKMAN Sophie (OMV/2021/00034)
36. Omgevingsvergunning: DESLOOVERE Sander - CLAEYS Deborah (OMV/2021/00026)
37. Omgevingsvergunning: DEMEULEMEESTER Jacques (OMV/2021/00014)
38. Omgevingsvergunning: Renson Ventilation nv (OMV/2021/00091)
39. Omgevingsvergunning: VANDAMME Jeffrey - CHRISTIAENS Loes (OMV/2020/00511)
40. Omgevingsvergunning: VAN ASSCHE Jasper - LIBBRECHT Claudia (OMV/2020/00518)
41. Omgevingsvergunning: HAERINCK Vincent - DEFOOR Jennifer (OMV/2021/00022)
42. Omgevingsvergunning: CASTELLANA Julie - MEYHUI Ann (OMV/2021/00016)
43. Omgevingsvergunning: VANDEWIELE Lieven (OMV/2020/00488)
44. Omgevingsvergunning: COUSSEMENT Frederik - VAN WEHAEGE Nancy (OMV/2021/00017)
45. Omgevingsvergunning: SCHOORENS Bernard (OMV/2020/00569)
46. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2020/00549 - 2462N1)
47. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Agentschap Wegen & Verkeer (OMV/2020/00542
48. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
49. Korte keten-promotie 2021
50. Slotmoment klimaatbendes
51. Plan wonderwoudje
52. jaarverslag milieucoördinator
B2 hondenlosloopzone
53. vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame markeringen: openen offertes
54. Maaien rond hindernissen bermen voor dienstjaren 2021-2022-2023-2024: gunning
55. Uitvoeren asfaltwerken i.f.v. het parcours BK 2021: gunning
57. Omgevingswerken site scouts&rugby: VS 1
58. Nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning
59. Nutsleidingen: Proximus: aanvraagvergunning
60. vaststellen aanvullend verkeersreglement Oblatenstraat
61. vaststellen aanvullend verkeersreglement Platanendreef
62. vaststellen aanvullend verkeersreglement Felix Verhaeghestraat
63. Goedkeuren innames openbaar domein
B3 aanduiding fietsstraten op wegdek
64. Pandcomplex, hernieuwbouw, stadhuis overkant: inname standpunt
65. Pandcomplex, hernieuwbouw, luifel stadswinkel: inname standpunt
66. Pandcomplex, hernieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 6
67. Stadhuis, ruimten stedelijke diensten: ter bespreking
68. Diverse sites, groenonderhoud: voorstel goedkeuren toewijzing
69. Stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve, hernieuwbouw klaslokalen, ontwerper: voorstel goedkeuren aan te schrijven ontwerpers
70. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
71. t Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04
72. Vinkenzettingen
73. Voortraject BK Wielrennen 2021
74. Annulatie Waregem Beach 2021
75. Aanvraag zichtbaarheidsactie door ACV West-Vlaanderen
76. Delorean club Belgium Day
77. Muziekvergunning: opname dansfilmpjes Let's Dance
78. Feestcheque
79. persberichten (tweets, facebook, ...)
80. Promo wekelijkse markten via Facebook
81. Prijzenpakket De Sprong
82. Wekelijkse stadsinfo in april
84. Annulatie Kwaeremont Belisol Classic 2021
85. Huurvrijstelling trampolinehal
86. Vraag SV Zulte Waregem ivm afsluiting
87. Vraag Jump World ivm sportkampen
88. Sporthulde
89. Gebruik De Kernelle Speelpleinwerking De Speelberg
90. inspraakmomenten speelruimtes
91. Gebruik lokalen stedelijke kunstacademie 2021-2022 door CVO Miras
Begin pagina