17/03/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
2. Toelage Dwars door Vlaanderen
3. Aankoop betonsokkels - gunning
4. Aankoop verkeerssignalisatie - gunning
5. Verkoop afgeschafte voetweg nr 40 thv Korenbloemstraat, 8790 Waregem
6. Aanvraag plaatsen zonnescherm thv Jeugdcentrum voor outdoor spinninglessen Bike Fun
7. Aanvraag plaatsing terras thv parkeerplaatsen Sint-Elooisplein, 8793 Waregem
8. Aanvraag standplaats verkoop van vis thv kerkplein te Sint-Eloois-Vijve
9. Ontwerpovereenkomst gebruik gebouw Kelderke - DB
10. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud bibliotheek
11. Wijzingen stedelijk onderhoudspersoneel en aanstellingen nieuwe medewerkers onderhoud
12. Toekennen sociaal voordeel - pensioen
13. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht voor het wegwerken van leerachterstand opgelopen ten gevolge van COVID-19
14. Vacant verklaren van de functie van beleidsondersteuner stedelijke kunstacademie en vaststellen selectieprocedure
15. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanvraag verlof
16. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. titularis met ziekteverlof
17. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. titularis met ziekteverlof
18. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
19. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
20. Vaststellen nieuwe straatnaam: definitief goedkeuren
B1 toegang BPost / stadswinkel tijdens werken
21. Huwelijken en jubilea - week 12
22. goedkeuren planologisch attest - Vanhoutte Carpets NV - 2020/2
23. Huisnummers bouwdossiers februari 2021
24. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
25. Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2018/00202
26. Omgevingsvergunning: MOREIRA David - VLAMINCK Sofie (OMV/2020/00563)
27. Omgevingsvergunning: SOENS Rik (OMV/2021/00041)
28. Omgevingsvergunning: SEBABO nv (OMV/2020/00573)
29. Omgevingsvergunning: IJzerwerken Goethals bvba (OMV/2021/00010 - 0355N1)
30. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning De Vlaamse Waterweg nv (OMV/2020/00527)
31. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
32. Goedkeuren Addendum tot toevoeging van Waregem aan de studieopdracht voor het bovengemeentelijk project ANZ3021 Aansluiting vuilvracht Schaagstraat
33. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Dompelpark
34. Onderhouds- en herstellingswerken aan wegen 2021: gunning
35. Herstellen van verkeersplateau in de Schoendalestraat: VS 1(eindstaat)
36. Plaatsen IBA Schoendalestraat 341
37. machinaal reinigen van fietspaden en wegen: vs 14
38. goedkeuren ontwerp plaatsen trajectcontrole In de Zultseweg en instappen in de opdracht "leveringen voor de aankoop en installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning" waarbij de Federale politie als opdrachtencentrale optreedt (gemeenteraad 6 april)
39. parkeerproblematiek Emob-Vipack
40. uitvoeren wegmarkeringen Grote Heerweg - gunning
41. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersweek voor het lager onderwijs van de Vrije Basisschool Duizendpluspoot van maandag 26 april 2021 tot en met vrijdag 30 april 2021
42. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een hoogtebeperking in de Aloïse Biebuyckstraat en Posterijstraat
43. Goedkeuren innames openbaar domein
44. Diverse sites Stad/OCMW, schilderwerken: voorstel goedkeuren agendapunt gemeenteraad
45. Stedelijke Basisschool Desselgem, vervangen zonwering: voorstel goedkeuren toewijzing
46. Openluchtcentrum Sint-Eloois-Vijve, vernieuwen leidingen en douches: voorstel goedkeuren toewijzing
47. Diverse locaties, staalafname legionella: inname standpunt
48. Afspraken Noodweer Benelux
49. Politiebesluit gouverneur raamverkoop - kasacties verenigingen
50. 2e editie beeldhouwsymposium 'Van Steen tot Beeld'
51. Nieuwjaarsrecepties 2022
52. Vinkenzettingen
53. BK Wielrennen 2021
54. Productiehuis Zodiak Belgium zoekt locatiepartners voor het spelprogramma 'Klopjacht' voor PLAY4 (=VIER) van SBS.
55. Vraag voor alternatief Lentefeest door Humanistisch Verbond Waregem
56. persberichten (tweets, facebook, ...)
57. Publiciteit voor de stad tijdens Dwars door Vlaanderen
58. Starterspremie POEDR. BV
59. Vraag uitgebreid terras en sfeerverlichting Baron Casier BV
Begin pagina