30/06/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Goedkeuren waarborg tbv Leiedal ikv een lening Waregem stationsomgeving
2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
3. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
4. aanvraag tot terugbetalen takelkosten nav BK Wielrennen
6. uitvoerbaar verklaren niet-betwiste, niet-fiscale vorderingen
7. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
8. Aankoop informaticamateriaal voor de administratieve diensten afroep S-P1-19
9. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
10. Aanvraag plaatsing afvalcontainer op het openbaar domein
11. Voorstel aankoop grond Galgewegel
12. Aanvraag tot verkoop strook grond thv Nieuwhuizenstraat 101 - Jozef Duthoystraat, 8790 Waregem
13. Kennisname nieuwe statuten vzw Waregem Yacht Club
14. Kennisname en bekrachtigen PV administratief medewerker communicatie (C1-C3)
15. Kennisname en bekrachtigen PV interne personeelsmobiliteit technieker chauffeur (D1-D3)
16. Vaststellen kandidatenlijst medewerker onderhoud (E1-E3)
17. Aanvraag vorming/studiedagen
18. Stedelijk basisonderwijs: benoemingen in vast dienstverband met ingang van 1 juli 2021
19. Stedelijk basisonderwijs: benoemen in vast dienstverband directeur stedelijke basisschool Guido Gezelle
20. Stedelijk kunstonderwijs: benoemingen in vast dienstverband met ingang van 1 juli 2021
21. Stedelijk kunstonderwijs: benoemen in vast dienstverband directeur
22. Stedelijk kunstonderwijs: verlofaanvraag schooljaar 2021-2022
24. kennis nemen verslagen systeemgroep
25. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
26. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
27. Deelgemeentehuizen: heropstart loketwerking vanaf 6 september 2021
28. Huwelijken en jubilea - week 27
29. Huisnummers bouwdossiers juni 2021
30. Vrijgave bankwaarborg
31. Toekenning huisvestingspremies: januari 2021 - juni 2021
32. Opname woningen/gebouwen in het leegstandsregister
33. Beroep opname leegstandsregister: LS2021/0022
34. Beroep opname leegstandsregister: LS2021/0028
35. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
39. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Telenet Group nv (OMV/2021/00223)
40. Administratieve lus: FALEPIN Pieter - CATTEEUW Evelyne (OMV/2021/00148)
41. Weigering aanvraag omgevingsproject: GEKIERE Filip - DEPOORTERE Ilse (OMV/2021/96)
43. Omgevingsvergunning: FEYS Bart (OMV/2021/00240)
44. Omgevingsvergunning: CS-Plant bvba (OMV/2021/00120)
45. Omgevingsvergunning: BEYENS Sander (OMV/2021/00260)
46. Omgevingsvergunning: DUMORTIER Jeroen - DEBACKER Jolien (OMV/2021/00227)
47. Omgevingsvergunning: VANVEERDEGHEM Astrid (OMV/2021/00082)
48. Omgevingsvergunning: FOURNEAU Brecht (OMV/2021/00206)
49. Omgevingsvergunning: T'JOLLYN Eveline (OMV/2021/00176)
50. Omgevingsvergunning: CAMBIER Gaietan (OMV/2020/00578)
51. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Spuntini bvba (OMV/2021/00190)
52. Ter kennisgeving: beroep deputatie YouBuild nv (OMV/2021/00002 - 0470N1)
53. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
54. Ondertekenen lokaal Energie- en klimaatpact
55. Oprichting Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen
56. Subsidie herbruikbare luiers
57. Kennisname beslissing FANC
58. Aanleg middenplein Zuiderlaan: goedkeuren ontwerp
59. Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat:offerte archeologienota
60. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022:VS1
61. Rioolrenovatie dmv relining op diverse locaties:VS2
62. Weg- rioleringswerken- en omgevingswerken Project Hof Ter Waaien, Waregem, fase I: VS 5
63. vaststellen aanvullend verkeersreglement in het Sint-Janspark
64. Goedkeuren innames openbaar domein
65. brandweeroefening Verbindingsweg 03, 10 en 17 december
66. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer: openen offerten
67. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 2/nieuwe vloerbekleding: openen offerten
68. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 6/herstofferen stoelen: openen offerten
69. Stedelijk Sportcentrum De Treffer, sporthal, vernieuwen koepels: openen offerten
70. Stedelijk sportcentrum De Treffer, vernieuwen toegangspoorten en ticketkiosk: voorstel goedkeuren datum voorlopige oplevering
71. Stedelijke Werkplaats, vervangen poorten loods 3+4: voorstel goedkeuren toewijzing
72. t Kelderke, nieuwbouw, Lot 2/HVAC: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03
73. Pandcomplex, hernieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 7
74. Project Optidesk
75. Goedkeuren CIRM CC de Schakel
76. Femma Desselgem aanvraag jubilerende vereniging
77. Voorstelling Begijn Le Bleu ikv vogeltelweekend (januari 2022)
78. Openingsuren bibliotheek tijdens jaarmarkt
79. Workshop thee
80. Skate-on-tour
81. St. Bernardusloop
82. Wandelen voor Oigo
83. Belgian Opel Day
84. BK Wakeboarden
85. Buurtfeest Haspelaars
86. Grote Prijs Maurice Desmet
87. Gebruik sporthal Beveren-Leie
88. Aanvraag Pop-up foodtruck
89. Waregem Koerse Feesten 2021: blauwe zone
91. Waregem Koerse Feesten 2021: aanvraag 't Leeuwke
92. Aanvraag eetkraam kermis Desselgem
93. Muziekvergunning: Belgisch beachvolley kampioenschap
94. Muziekvergunning: 5 jarig bestaan SC 't Maantje
95. Muziekvergunning: Zomerfeesten Chiro Gaverke Beregoed
96. Muziekvergunning: Chiro Brass 2021
97. Muziekvergunning: Dinorsis JH Jakkedoe
98. Muziekvergunning: 11 juli bubbelconcerten
99. Muziekvergunning: Opname DJ-set
100. Muziekvergunning: EK uitzendingen Rode Duivels
101. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: WKF Jeugdcentrum Waregem
B2 Fitstudio Bootcamp sessie: evaluatie
102. persberichten (tweets, facebook, ...)
103. Telefonie: verdubbeling binnenkomende telefoons
104. Campagne Waregem Koerse Feesten - productie en distributie
105. Visuele voorstelling campagnebeeld Waregem Koerse Feesten
106. opzeg standplaats zaterdagmarkt
107. Mondmaskerplicht op markten en kermissen
108. Sportdag Beveren-Leie
109. Jaarlijkse sportdag voor lagere school Duizend+poot
110. Aanvraag begeleiding profploeg
111. Gebruik Rope SBS Torenhof
112. extra toiletten + huur lokalen CLB speelpleinwerking Het Pad
113. Ontsmettingsmateriaal zomerwerkingen Jeugd
B3 Plaatsen rope
114. Programma voor mabatobato op 29 augustus
Begin pagina