7/07/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - juni 2021
4. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
7. Bespreking nieuwe telewerkpolicy
8. Onthaaldag nieuwe medewerkers
9. Administratief personeel: aanvraag ontslag
10. Aanstelling administratief medewerker communicatie (C1-C3)
11. Aanstelling 2 administratief medewerkers grondgebiedzaken (C1-C3)
12. Functiewijziging technieker chauffeur na procedure voor interne mobiliteit
13. Aanvraag vorming/studiedagen
15. Kennisname verslag managementteam
16. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
17. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
18. Huwelijken en jubilea - week 28
19. goedkeuren gemeentelijke rooilijnen omgevingsaanvraag OMV/2021/00201 - Deerlijkseweg - Harelbekestraat - Evangelieboomstraat - Leemputstraat - Achterstraat - Desselgemknokstraat - Knokstraat - Blauwe-Zwaanstraat
20. Ter advies: startnota PRUP Kauwenhoek
21. Attest tot grondverkoop: NAVICO nv (V/3035/1)
22. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
23. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Aquafin nv (OMV/2021/00201)
24. Omgevingsvergunning: DEMEY Rik (OMV/2021/00132)
25. Omgevingsvergunning: xx47 Construct bvba (OMV/2021/00101)
26. Omgevingsvergunning: Bouwwerken Taelman nv (OMV/2021/00246)
27. Omgevingsvergunning: Plan & Bouw nv (OMV/2021/00245)
28. Omgevingsvergunning: OPSOMMER Nathalie (OMV/2021/00268)
29. Omgevingsvergunning: DEWEER Filip (OMV/2021/00264)
30. Omgevingsvergunning: DE REVIERE Bert (OMV/2021/00213)
31. Omgevingsvergunning: BRUYNEEL Dirk (OMV/2021/00141)
32. Omgevingsvergunning: LEGNINE Abdellah - TIRSSI Jamila (OMV/2021/00150)
33. Omgevingsvergunning: DE VLIEGER Kimberley (OMV/2021/00128)
34. Omgevingsvergunning: MEDIM bv (OMV/2021/00158)
35. Omgevingsvergunning: FIDEBO nv (OMV/2021/00194)
36. Omgevingsvergunning: CAILLIAU Ward - VERMEULEN Laura (OMV/2021/00199)
37. Omgevingsvergunning: ARROUDI Naima (OMV/2021/00261)
38. Omgevingsvergunning: VAN DAMME Karel (OMV/2021/00202)
39. Omgevingsvergunning: KUB bvba (OMV/2021/00155)
40. Omgevingsvergunning: TEN ANKER vzw (OMV/2021/00249)
41. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2021/00288 - 1114N1)
43. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
44. Recyclageparken: verlof en eindejaarsperiode
45. Aanvraag attest ikv biolandbouw
46. Problematiek achtergelaten (huis)dieren
47. subsidies zwaluwkolonies controle
48. Bovengemeentelijk rioleringsproject Aquafin'afkoppeling Barmbeek':bespreking inrichtingsprincipes
49. Weg-en rioleringswerken VK Koning Albertstraat(Spaander):PV VO
50. Bedeling fietskaart voor de participatie bij de toelichting van het groenplan
51. Renovatie Regenboogbrug stadionvijvers:ontwerp
52. (Her)aanleg kunstgrasvelden:termijnsverlenging
53. Vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame markeringen:VS1(eindstaat)
54. Herinrichten parking SB Sint-Eloois-Vijve, Koekoekstraat:goedkeuren offerte grondonderzoek
55. Maaien wegbermen en grachttaluds: VS 1 (veiligheidssnede)
56. Nutsleidingen:Proximus:goedkeuren aanvraagvergunning
57. Hof ter Waaien, fase 1:PV ingebruikname
58. (Her)aanleg kunstgrasvelden:PV van ingebruikname
59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Drogenboom voor elite zonder contract en U23 op zaterdag 14 augustus 2021
60. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Wielerwedstrijd PK Juniores op woensdag 18 augustus 2021
61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een buurtfeest in de Haspelstraat op zaterdag 14 augustus 2021
62. Occasionele politieverordening voor een afscheidsdrink naar aanleiding van de sluiting van een winkel in de Verhelststraat op zaterdag 17 juli en zondag 18 juli 2021
63. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Wijkfun" op woensdag 14 juli 2021
64. vaststellen aanvullend verkeersreglement hof Ter Waaien
65. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Constant Permekestraat.
66. Goedkeuren innames openbaar domein
67. Fietssnelweg F7: goedkeuren projectnota en bijhorende plannen
68. Aankopen 2 rijbaankussens voor de Brabantstraat
69. aanvraag plaatsing snelheidscontrole op gewestwegen
70. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Elektriciteitswerken: openen offerten
71. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, herstel betonconstructie: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
72. ít Kelderke, nieuwbouw, Lot 3/Elektriciteit: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03
73. Stedelijk sportcentrum De Treffer, vernieuwen koepels: voorstel goedkeuren toewijzing
74. Pandcomplex, hernieuwbouw, kabelgoten cinema: inname standpunt
75. Testdorp WK/WKF
76. Procedures personeel hoogrisicocontact/terugkeer uit reis
77. Thema Tour Elentrik
78. Huur koetshuis (2023)
B2 11 juli ontbijt in De Coorenaar
79. Goedkeuring toewijzing opdracht inpakken, transport, opbouw najaarsexpo
80. Park en Bosspelen
81. Meubilair Parkies
82. Leie Waterdagen
83. Vakantiebeurs Roeselare
84. Aanvraag toelage Jongerencross
85. Proclamatie Stedelijke Kunstacademie
86. Buurtfeest Boudewijn I-laan
87. Sluiting Baert - De Pourcq
88. Tweedehandsbeurs Gezinsbond Waregem
89. Muziekvergunning: Seniorensteeple
90. Muziekvergunning: Albertfest
91. Muziekvergunning: Melvius aan de Leie
92. Feestcheque
93. persberichten (tweets, facebook, ...)
94. Datum persvoorstelling Waregem Koerse Feesten
95. Goedkeuring communicatieplan Waregem Koerse Feesten
96. wijziging standplaats zaterdagmarkt
97. Deelname Waregembon
98. Subsidie OKRA SPORT+
99. Samenwerkingsovereenkomst ikv Belgian Red Courts
100. Zomeranimatie voor speelpleinwerkingen
Begin pagina