20/07/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. overstap Cassandra naar CS-kassa
2. kennisname gasboetes
B1 financiële steun aan Rode Kruis n.a.v. noodweer in oosten van het land
3. Aankoop informaticamateriaal diverse diensten afroep S-P1-20
4. Aankoop geluids- en informaticamateriaal voor de stedelijke kunstacademie - principe + gunning
5. Aankoop wegenzout 2021-2022 - gunning
6. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
8. Vrijgave borgtocht onkruidverdelgmachine
9. Vrijgave borgtocht zoutstrooier
10. Aankoop informaticamateriaal Hippo.War - afroep S-BR-P2-01
11. Aankoop van informaticamateriaal stedelijk basisonderwijs afroep S-P3-07
12. Opzeggen startbaanovereenkomst grondgebiedszaken
13. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof leerkracht
14. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof leerkracht
15. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof leerkracht
16. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invulling lestijdenpakket
17. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt ontslag en verlof wordt aangepast
SUB34 Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen ICT-coördinatoren
SUB35 Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: vaststellen opdracht administratief medewerkers
18. Kennisname jaarrapport GAS 2020
19. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
20. Verhuis HIPPO.WAR ikv Waregem Koerse
21. Huwelijken en jubilea - week 30
22. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies juni 2021
23. Attest tot grondverkoop: STEELANT Chris - DEBAENE Anne-Marie (V/2500/2)
25. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Ursa Benelux bv (OMV/2021/00319)
26. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Fremato Group nv (OMV/2021/00323)
27. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Declercq Stortbeton nv (OMV/2021/00259 - 0100N2)
28. Administratieve lus: Detaellenaere - Coppens Comm.VA (OMV/2021/00102)
29. Omgevingsvergunning: BOUDOU Pascal (OMV/2021/00222)
30. Omgevingsvergunning: MAGHERMAN Nicolas (OMV/2021/00153)
31. Omgevingsvergunning: MERLIER Mattias - DECONINCK Melanie (OMV/2021/00242)
32. Omgevingsvergunning: VAN RIJCKEGHEM Bert - DEMAN Sofie (OMV/2021/00233)
33. Omgevingsvergunning: GOETHALS Sven - MEERSCHMAN Nathalie (OMV/2021/00168)
34. Omgevingsvergunning: HAELVOET Joost - BEIJENS Ninja (OMV/2021/00286)
35. Omgevingsvergunning: Feys - Viaene bvba (OMV/2021/00257)
36. Omgevingsvergunning: LAPERRE Marleen (OMV/2021/00211)
37. Omgevingsvergunning: AQUAFIN nv (OMV/2021/00215)
38. Omgevingsvergunning: NESTOR bv (OMV/2021/00216)
39. Omgevingsvergunning: HOBO Koichi (OMV/2021/00252)
40. Omgevingsvergunning: Flanders Surplus nv (1199N1)
41. Ter kennisgeving: beroep deputatie - Degetec (OMV/2021/00076 - 1715N1)
42. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
43. Netwerkkaart groenplan
44. Raad van State: dossier Aspiravi
45. (her)Aanleg kunstgrasvelden en herinrichten omgeving openluchtcentra: VS 7
46. Omgevingswerken site scouts&rugby: VS 3bis
47. Nutsleidingen: Telenet
48. (Her)aanleg kunstgrasvelden: PV van ingebruikname terrein Desselgem
49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een TV-opname op de Markt op vrijdag 13 augustus 2021
50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de kindernamiddag tijdens de Vijfse Septemberkermis op zondag 26 september 2021
51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parkeerverbod op het kerkplein ter gelegenheid van Beveren-Leie kermis van dinsdag 31 augustus 2021 tot en met maandag 6 september 2021
52. Goedkeuren innames openbaar domein
53. Plaatsen trajectcontrole in de Zultseweg - gunning
54. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 05 en 05bis
55. Stadhuis, interne verhuis fase 2: goedkeuren aanpak
56. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer: voorstel goedkeuren toewijzing
57. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 2/Vinylvloer: voorstel goedkeuren toewijzing
58. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 3/Metaalconstructie: voorstel goedkeuren toewijzing
59. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 6/Herstofferen stoelen: voorstel goedkeuren toewijzing
60. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 9/Branddetectie: voorstel goedkeuren toewijzing
61. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 11/Plateaulift: voorstel goedkeuren toewijzing
62. Veiligheidsdocument Parkies 2021
63. Aanvragen extra initiatieven WKF en crowdcontrol
64. WKF: aanvragen eetkramen
65. Fotoshoot Basket Desselgem
66. Aangepast foorplan septemberkermis Beveren-Leie
67. Aanvraag Vijfse Middenstand voor kindernamiddag
68. Aanvraag TV opnames VTM op de Markt
69. Verdere uitwerking Unizo openlucht tentoonstelling in Waregem centrum
70. Aanvraag KWKV ivm Waregem Koerse 2021 als massa-event
71. Peterschap patrouilleboot Bataljon Artillerie
72. Voetbalkamp
73. Nachtvissing
74. Aanvraag Le Petit Tour autohappening
75. Promotiefilmpje Kub Koercheval
76. afsluiten Nieuwhuizenstraat voor verjaardagsfeest
77. Steepleworp WKF
78. 6A nav Waregem Koerse
79. Muziekvergunning: Straete Kermis Desselgem
80. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: tent en bar Umea
81. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: 't Labierint
82. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Café Den Arrivée
83. persberichten (tweets, facebook, ...)
84. Deelname Waregembon
85. Fiscaal attest Soccerschool Goldage
86. Ambulante handel op Jaarmarkt
87. Brief aan Szekszard
88. Uitnodiging Halve Wijnmarathon Pardubice 18 tot 20 september 2021
Begin pagina