25/08/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud Torenhof
Aanvraag bergruimte WAC
plaatsen van laadstation voor fieters op Sint-Elooisplein: principieel akkoord
Aanvraag plaatsen tent concessie kasteel Casier
Tussenkomst Nacht van de Humor
1. Dienstvoertuigen voor 100km-KOTK
2. goedkeuren langdurige belegging en machtigen financieel directeur
3. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier standplaats markten - 1e semester 2021
5. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
6. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
7. Elindus Arena: goedkeuren vestigen hypothecair krediet voor verkoopovereenkomst Easy Buy (GR 07/09/2021)
8. Ter beschikking stelling pastoorwoning Oblatenstraat 4
12. Vacantverklaring technieker mecanicien (D1-D3)
13. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Torenhof
14. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud kunstacademie
15. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof leerkracht niet-confessionele zedenleer
16. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen administratief medewerker
17. definitieve agenda gemeenteraad 7 september 2021
19. Personeelsreis administratie
20. kennisname proces-verbaal van verhoor
21. Huwelijken en jubilea - week 35
22. Voortijdige beëindigingen grafconcessies - bekendmaking
23. Advies omgevingsvergunning procedure laatste aanleg: Stadsbestuur Waregem (OMV/2021/00097)
24. Advies omgevingsvergunning procedure laatste aanleg: Degetec bvba (OMV/2021/00076 - 1715N1)
25. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Ursa Benelux bv (0397N2)
26. Omgevingsvergunning: Degetec bvba - Devatran nv (V/3041/1)
27. Omgevingsvergunning: DECUYPERE Emma (OMV/2021/00204)
28. Omgevingsvergunning: FREMATO GROUP nv (OMV/2021/00331)
29. Omgevingsvergunning: KERKHOVE Karel - LOWIE Bieke (OMV/2021/00349)
30. Omgevingsvergunning: VANDENABEELE Harry (OMV/2021/00297)
31. Omgevingsvergunning: NAESSENS Dieter - HOLVOET Hélène (OMV/2021/00325)
32. Omgevingsvergunning: LECOT Hans (OMV/2021/00275)
33. Omgevingsvergunning: I.P.B in extenso Industrial Plastics Belgium nv (OMV/2021/00339 - 0130N1)
34. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Telenet Group nv (OMV/2021/00223)
35. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
36. Bestrijding konijnen stedelijke domeinen
37. Omgevingswerken scouts & rugby: goedkeuren eindstaat VS3Tris en eindafrekening
38. Technisch plan 23.095 Afkoppeling Barmbeek - goedkeuren
39. Heraanleg trage weg tussen Grote Heerweg en Jaagpad Beveren - Trakel Waregem: goedkeuren voorontwerp
40. Nutsleidingen: Telenet
B1 vaststelling onveilige situatie werken groenonderhoud in Zuiderlaan
41. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een autocross in de Kruiskesstraat op zondag 10 oktober 2021
42. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Braderie op zaterdag 2 oktober en zondag 3 oktober 2021
43. Occasionele politieverordening naar aanleiding van extra maatregelen Waregem Koerse
44. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Strapdag van de Vrije Basisschool Gaverke College in de Sint-Jozefsstraat op vrijdag 17 september 2021
45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een dag van de buren in de Albert Saverysstraat op vrijdag 10 september 2021
46. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Albert Servaeslaan
47. vaststellen aanvullend verkeersreglement in De Leenriestraat
48. Goedkeuren innames openbaar domein
49. voetbalwedstrijden SVZW - privatiseren parking Expo
50. Pandcomplex, hernieuwbouw, schilderwerken gevel: inname standpunt
51. Pandcomplex, hernieuwbouw, mogelijkheid creëren terras: inname standpunt
52. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 06 en 06bis
53. Openluchtcentrum Sint-Eloois-Vijve, vernieuwen leidingen en douches: voorstel goedkeuren meerwerk
54. Openluchtcentrum Sint-Eloois-Vijve, vernieuwen leidingen en douches: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04
55. Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, vervangen brandcentrale: inname standpunt
56. Stedelijke Basisschool Torenhof, vernieuwen stookplaats kelder: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
57. Tennis, buitenverwarming terras: inname standpunt
58. Standpunt mondmaskerplicht stadhuis
59. Veiligheidsdraaiboek Waregem Koerse 2021
60. Veiligheidsdraaiboek Waregem Koerse Feesten 2021
61. Fotowedstrijd van de Vlaemsche Stooringhe - herneming CBS 12.05.2021
62. Winters Bier Festival - 27/11/2021
63. Huur koetshuis: annulatie (2021)
B2 musical 'Believers' van Sjoklamuze met Covid Safe Ticket (CST)
64. Corona-update OC's
65. OC De Linde - lokalenwissel
66. Tour de Briek
67. Dag van de buren in Fazantenlaan
68. Event Loud & Proud met Covid Safe Ticket (CST)
69. Aanvraag Pizzatalia WKF '21
70. Geen Cyclocross Masters meer
71. Tweedehandsbeurs Gezinsbond Desselgem
72. Dag van de buren in Albert Saverysstraat
73. Strapdag VBS Gaverke-College Waregem
74. Doortocht Rhodesgoed 'fiets-en wandel 2 daagse'
75. Nachtvissing door de Dorstige Bliekers
76. Feestcheque
77. Muziekvergunning: Autocross Waregem
78. Muziekvergunning: Memorial Igor Decraene
79. Muziekvergunning: Musical 'Ratten en Katten'
80. Aanvragen buitenverkoop WKF '21
81. Aanvragen terrassen horecazaken WKF '21
82. Toepassen nieuwe regels Covid tijdens WKF
83. Feestcheque
84. persberichten (tweets, facebook, ...)
85. Commercieel aanbod De Stadsparel
B3 publicatie in Woonmagazine (Roularta Media Group)
86. gratis standplaats op de zaterdagmarkt
Begin pagina