1/09/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
2. Aankoop informaticamateriaal stedelijk basisonderwijs afroep S-P1-21
3. Uitnodiging startvergadering residentie Elindus Arena Stadion fase 2
4. Tussenkomst personeelsreis
5. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
6. Openingsreceptie tentoonstelling 'Dieren in oorlog'
7. Open Monumentendag: omwalde sites
8. Huwelijken en jubilea - week 36
10. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA
11. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
12. Afmetingen (kunstgras)oefenplein Sint-Eloois-Vijve
13. Sint-Janspark Beveren-Leie: Goedkeuren PV voorlopige oplevering
14. Wegbrug Ooigem-Desselgem: vaststellen extra uitvoeringstermijn
15. Nutsleidingen De Watergroep: goedkeuren ontwerpplannen, offertes en de te volgen procedure
16. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Boerenmarkt op zondag 3 oktober 2021
17. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Strapdag van de Vrije Basisschool Gaverke College in de Processiestraat op vrijdag 17 september 2021
18. Occasionele politieverordening naar aanleiding van extra verkeersmaatregelen ter gelegenheid van Beveren-Leie kermis op zaterdag 3, 4 en 5 september 2021
19. vaststellen aanvullend verkeersreglement in Maltadries
20. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Rode Poortstraat
21. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Routehuisstraat
22. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Barrierstraat
23. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Spoorweglaan
24. Goedkeuren innames openbaar domein
25. Stedelijke Basisschool Desselgem, vervangen zonwering: voorstel goedkeuren datum voorlopige oplevering
26. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 4/uitschuifbare tribune: inname standpunt
27. Kinderkunstendag Vlieg Expeditie - 21 november 2021
28. Koorrepetities Laidos in SBS Torenhof
29. Huur koetshuis (2021)
30. Huur koetshuis (2023)
31. Gebruik bibbox - vrijstelling huur
32. Repetities Laidos in Torenhofsschool
33. Aanvraag rookmachine
34. Aanvraag 't Maantje CST
35. Aanvraag feestcomité Beveren-Leie
36. Muziekvergunning: Kermis Beveren-Leie
37. Feestcheque
38. persberichten (tweets, facebook, ...)
39. starterspremie Our.Home.Decoration
40. Gebruik van chalet HPOP door Cappuccino
41. kostenoverzicht groene speelplaats SBS Beveren-Leie
42. Stopzetting lokale afdeling Jeugd Rode Kruis
Begin pagina