24/02/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. vaststellen overdrachten stad van boekjaar 2020 naar boekjaar 2021
2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
3. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier leegstand 2020 - 4e kwartaal 2020
5. vaststellen oninbaren belastingen betalend parkeren
6. Sluiten van een collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering voor de medewerkers via de aankoopcentrale van de FPD (GR 6 april 2021)
8. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
9. Aankoop kleine werktuigen stedelijke werkplaats - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven leveranciers
10. Aankoop plotter administratie
11. Standplaats voor verkoop van vlees thv Kerkplein Desselgem - stopzetting
12. Aanvraag plaatsen terras thv Boekenplein en Zuiderpromenade, 8790 Waregem
13. Samenstelling selectiecommissies lopende procedures
14. Technisch personeel: ontslag wegens rustpensioen
15. Bibliotheekpersoneel: ontslag wegens rustpensioen
16. Stakingsaanzegging
17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanvraag verlof
18. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht n.a.v. een pensioen
19. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. titularis met moederschapsrust
20. Mijn Huis: kennisname verslag raad van bestuur van 26/01/21 en fusietraject met Helpt Elkander
21. Kennisname beslissingen Anzegem, Deerlijk en Wielsbeke mbt het VC Waregem Expo
22. kennis nemen verslagen systeemgroep
23. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
24. Huwelijken en jubilea - week 09
25. Huisnummer Stationsstraat
26. Huisnummer Molenstraat
27. Huisnummer Gentseweg
30. Weigering aanvraag omgevingsproject: ALGOET Niels (OMV/2020/00535)
31. Weigering aanvraag omgevingsproject: VANCOILLIE Dirk (OMV/2021/00012)
32. Omgevingsvergunning: NAVICO nv (V/3035/1)
33. Omgevingsvergunning: Plan & Bouw nv (OMV/2020/00546)
34. Omgevingsvergunning: Plan & Bouw nv (OMV/2020/00545)
35. Omgevingsvergunning: HACQUAERT Britt (OMV/2020/00534)
36. Omgevingsvergunning: Adecco Personnel Services nv (OMV/2020/00537)
37. Omgevingsvergunning: DEVLOO Steven - DECLERCK Justine (OMV/2020/00547)
38. Omgevingsvergunning: SPRIET Stijn - BEUSELINCK Anna (OMV/2020/00560)
39. Omgevingsvergunning: NOPPE Bruno - VERHELST Cathy (OMV/2020/00456)
40. Omgevingsvergunning: DEVIAENE Arne - VERPLAETSE Camille (OMV/2020/00566)
41. Omgevingsvergunning: ABCO Invest bvba (OMV/2020/00576)
42. Omgevingsvergunning: DECONINCK Claude (OMV/2021/00031)
43. Omgevingsvergunning: KERKHOVE Joost - VAN CALBERGH Pia (OMV/2020/00559)
44. Omgevingsvergunning: VANTHUYNE Micheline, VANDEVOORDE Jonas & Philip (OMV/2020/0
45. Omgevingsvergunning: Garage Lecluyse bvba (OMV/2020/00561 - 2439N1)
46. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
47. Bestrijding konijnen stedelijke domeinen
48. Project Transvaalstraat fase 2: offerte grondmechanisch, milieuhygienisch onderzoek
49. Maaien rond hindernissen voor dienstjaren 2021-2022-2023-2024:goedkeuren lastvoorwaarden en lijst aan te schrijven aannemers
50. Uitvoeren van wegmarkeringen: verlenging opdracht voor dienstjaar 2021
51. Uitvoeren van kleine onderhoudswerken (werken voor derden):VS5
52. Nutsleidingen:De Watergroep:netaanpassing
53. CM- aanvraag kortparkeerplaatsen en parkeerplaatsen personen met een handicap.(herneming CBS 03 februari 2021)
54. goedkeuren verslag verkeerscel 16 februari 2021
55. Goedkeuren innames openbaar domein
56. Aankopen signalisatie tonnagebeperking schoolomgevingen
57. Bewegwijzering bedrijventerrein zone 6a
58. Stadhuis, vervangen raamgeheel: voorstel goedkeuren toewijzing
59. Pandcomplex, hernieuwbouw, evacuatie: voorstel goedkeuren aanpak
60. ít Kelderke, nieuwbouw, Lot 2/HVAC: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
61. Stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve, schoolzwembad: kennisname petitie
62. Openluchtcentrum Sint-Eloois-Vijve, vernieuwen leidingen en douches: voorstel goedkeuren extra aan te schrijven aannemer
63. Huur koetshuis (2021)
64. Huur koetshuis (2021)
65. Publieksonderzoek Vlaamse Bibliotheken
66. Verslag overleg nieuwe hotels
67. Evaluatie huis van de kerstman en 1ste voorstellen Waregem Wintert 2021
68. Beleef West-Vlaanderen en Horizon 2025
69. QR Wandeltocht voor het gezin
70. Livestream comedy door jeugdhuis Jakkedoe
71. Kampeerautoplaatsen
72. Doortocht en bepijling toertocht
73. Datum en plaats Beatrun 2021
74. Opleiding seingever nav BK Wielrennen
75. Toiletten en hulpdiensten feestelijkheden 2021
76. video opname eindwerk Kunsthumaniora in JH Jakkedoe
77. Herbruikbare bekers
78. Fun Run op de Waterhoek
79. Muziekvergunning: Oorwurm livestream: Het nieuwe Normaal
80. Muziekvergunning: Uit de Kast - closet sale
81. persberichten (tweets, facebook, ...)
82. Ontwerp nieuwe Gavertas
83. Bewonersbrief vaccinatie corona
B2 wegwijstotem kant oude politiekantoren
84. Opzeg abonnementsplaats zaterdagmarkt
85. Deelname Waregembon
86. aanvraag starterspremie Kinepraktijk Improve
87. Technopolis on Tour
88. Regionaal Relanceplan Zuid West-Vlaanderen
89. Vroegere aanleg beachvolley terreinen site Jeugdcentrum nav Belgian Beachvolley Championship
90. Aankoop beachvolleybalpalen en -netten
91. Editie 2 Pandkrant
Begin pagina